Rb. Nastavna cjelina

Broj sati

Ukupno

T IMS VJ PN
1. Osnove sistematske kineziologije 13 0 0 0 13
2. Osnove anatomije i fiziologije tijekom tjelesne aktivnosti u rekreativne svrhe 14 4 0 0 18
3. Osnove komunikacije u rekreativnom bavljenju sportom 7 5 0 0 12
4. Osnovna tehnika rekreativnog jedrenja na dasci 15 9 18 0 42
5. Osnove metodike rekreativnog bavljenja sportom i metodike podučavanja rekreativnog jedrenja na dasci 15 0 30 0 45
6. Zaštita na radu i prva pomoć 2 2 2 0 6
7. Praktična nastava 0 0 0 114 114
UKUPNO 66 20 50 114 250