Rb. Nastavna cjelina Broj sati Ukupno
T VJ PN
1. Osnove sistematske kineziologije 13 0 0 13
2. Osnove anatomije i fiziologije tijekom tjelesne aktivnosti u rekreativne svrhe 18 0 0 18
3. Osnove komunikacije u rekreativnom bavljenju sportom 12 0 0 12
4. Osnovna tehnika rekreativnog skijanja 18 20 0 38
5. Osnove metodike rekreativnog bavljenja sportom i metodike

podučavanja rekreativnog skijanja

15 30 0 45
6. Zaštita na radu i prva pomoć 4 2 0 6
7. Praktična nastava 0 0 118 118
UKUPNO 80 52 118 250