Program osposobljavanja za poslove instruktora rekreativnog skijanja u ukupnom trajanju 250 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Redovita nastava u trajanju 80 sati realizirat će se nastavom u učionici.

U programu osposobljavanja predviđeno je 52 sata vježbi i 118 sati praktične nastave koji se izvode u cijelosti u klubovima ili udrugama koje se bave skijanjem ili kod pružatelja usluga u posebnim oblicima turističke ponude.

Prvi dio praktične nastave (9 dana) provodi se na Sljemenu, a drugi dio praktične nastave (9 dana) provodi se na jednom od skijališta u inozemstvu (Slovenija, Austrija ili Italija) tijekom jeseni/zime 2021.

Praktična nastava izvodi se pod vodstvom i nadzorom mentora. Polaznici su dužni voditi dnevnik praktične nastave.

Program se provodi u partnerstvu s Horvat turizam, vlasnikom populatnih brendova skipper4you i sport4you, koji se bavi pružanjem usluga u nautičkom turizmu i organizacijom sportsko-rekreativnih programa na otvorenom.