UVJETI UPISA:

navršenih 18 godina,

minimalno završena osnovna škola,

liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova domaćina brodice i jahte.