Program osposobljavanja za poslove domaćina brodice i jahte u ukupnom trajanju 152 sati realizirat će se kombinirano redovitom i multimedijskom nastavom. Teorijska nastava u trajanju 50 sata realizirat će se djelomično putem interaktivnog multimedijskog sustava e-učenja i nastavom u učionici. U redovitoj nastavi predviđeno je 18 sati vježbi koje se izvode u cijelosti i 84 sati praktične nastave koja se izvodi u punom fondu sati pod vodstvom i nadzorom mentora i to plovidbom na brodici/jahti neke od organizacije/charter agencije, marine ili nautičke luke koje pružaju usluge domaćina/ice brodice i jahte kao dio nautičke ponude. Polaznici su dužni voditi dnevnik praktične nastave.

INTERAKTIVNI MULTIMEDIJSKI SUSTAV ZA SAMOSTALNO E-UČENJE

Dio teorijske nastave provodi se putem online metode, tj. putem interaktivnog multimedijskog sustava e-učenja koji omogućuje učenje na daljinu te fleksibilnost i dinamičnost u učenju. Na taj se način omogućava polaznicima da uče kad i kako njima odgovara s obzirom na to da imaju stalan pristup platformi.

Elektronički sadržaj sastoji se od tekstualnih, video i audio zapisa te animiranih scena i videa koji simuliraju metodu demonstracije koju bi nastavnik mogao koristiti u nastavi. Interaktivni multimedijski sadržaj u svakoj cjelini sadrži alat za dobivanje povratnih informacija koje su vrijedan pokazatelj polazniku tijekom samostalnoga učenja te također sadrži alat za samovrednovanje, odnosno samoprovjeru znanja.

 

PODRŠKA TIJEKOM OSPOSOBLJAVANJA

Tijekom pohađanja programa osposobljavanja, a posebno za vrijeme učenja putem interaktivnog multimedijskog sustava e–učenja polaznicima je omogućeno komuniciranje s nastavnicima putem jednostavnog sustava za učenje na daljinu, aplikacija – webinar, skype, e-pošte i sličnih programa za komuniciranje putem interneta.