Rb. Nastavna cjelina Broj sati Ukupno
T VJ PN
1. Osnove plovidbe i mornarskih vještina 5 0 0 5
2. Higijena i dezinfekcija 4 3 0 7
3. Poznavanje i skladištenje prehrambenih namirnica 4 0 0 4
4. Osnovni poslovi domaćina brodice i jahte 13 1 0 14
5. Jednostavni poslovi pripreme i posluživanja jednostavnih jela i pića na brodici i jahti 10 8 0 18
6. Zaštita na radu, zaštita od požara i pružanje osnovne prve pomoći 8 4 0 12
7. Osnove engleskog jezika u nautičkom turizmu 6 2 0 8
8. Praktična nastava 0 0 84 84
UKUPNO 50 18 84 152