ZAŠTO UPISATI OVAJ PROGRAM USAVRŠAVANJA U UČILIŠTU AMBITIO?

 

Program usavršavanja izvodi se putem:

interaktivnog multimedijskog sustava za e–učenje u fondu od 136 sati

redovite nastave u Učilištu Ambitio u fondu od 76 sati i

praktične nastave u ordinaciji dentalne medicine u fondu od 40 sati.

Ukupno trajanje programa iznosi 252 sata odnosno 6 mjeseci.

 

Posebnost programa je u pristupu polaznicima i načinu edukacije koju omogućuje multimedijski interaktivni sustav za samostalno e–učenje jedini takav u regiji, odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Način izvođenja programa omogućava pohađanje usavršavanja polaznicima iz cijele Hrvatske i regije kao i pohađanje uz rad.

 

Multimedijski interaktivni sustav za samostalno e–učenje omogućuje:

12 tematskih cjelina koje se svladavaju samostalno kod kuće uz kontinuiranu podršku i mentoriranje nastavnika (putem aplikacija – webinar, skype; e-pošte i sličnih programa za komuniciranje putem interneta)

stjecanje znanja putem audio, video i tekstualnog zapisa na stvarnim scenama snimljenim u ordinaciji dentalne medicine na konkretnim slučajevima i pacijentima

prikaz pokaznih vježbi i stjecanje praktičnog iskustva doživljenog putem video zapisa

provjeru znanja nakon svake cjeline putem interaktivnog sustava za procjenu.

 

Program omogućava i stjecanje KPR-AVD međunarodnog certifikata koji se odnosi na osnovne postupke oživljavanja i zbrinjavanja hitnih stanja te rukovanje s automatskim defibrilatorima u skladu sa smjernicama Europskog društva za reanimatologiju.

KPR-AVD međunarodni certifikat omogućuje:

konkurentnost na domaćem tržištu rada i

lakšu zapošljivost u zemljama Europske unije.

 

 

 

Ovaj program usavršavanja odobren je Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja kao formalni program koji se upisuje u e-radnu knjižicu. Rješenje možete vidjeti na poveznici Rješenje MZO.

Program je verificirala i Hrvatska komora dentalne medicine, a zdravstveni radnik koji isti upiše, oslobođen je od obveze stjecanja bodova za godinu u kojoj je bio polaznik tog programa.

Informacije o upisu u registar Hrvatske komore dentalne medicine i izdavanje dozvole za rad  (licenca) možete saznati ovdje

 

 PRIJAVI SE!

 

 

ŠTO RADI DENTALNI/A ASISTENT/ICA?

 

Dentalni/a asistent/ica asistira doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka na sljedeći način:

 

  1. priprema pacijenta, radno mjesto, instrumente i pribor za terapijski postupak 
  2. zbrinjava pacijenta nakon terapijskog postupka
  3. vodi evidenciju i propisanu medicinsku dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima.

U svom radu koristi se suvremenom informacijsko-komunikacijskom tehnologijom te komunicira s korisnikom dentalno-medicinskih usluga poštujući ljudsko dostojanstvo te kulturološke, vjerske, dobne, spolne i ekonomske različitosti.

Radi u timu dentalne medicine s doktorom dentalne medicine i u skladu s prihvaćenim standardima, zakonskim propisima i profesionalnom etikom te sudjeluje u edukaciji korisnika o osnovama oralne higijene i prevencije.