Program usavršavanja sačinjava ukupno 14 cjelina od kojih je 12 cjelina pripremljeno u interaktivnom multimedijskom sustavu za e-učenje (primjer pogledajte ovdje) u kombinaciji s redovitom nastavom, a zadnje dvije cjeline su redovita i praktična nastava.

 

1. Rad s dentalnim timom i svakodnevni rad u ordinaciji
2. Zdravlje i sigurnost, vođenje kartoteke i CEZIH
3. Sprečavanje infekcije
4. Radiologija
5. Hitna stanja
6. Anatomske strukture i sustavi
7. Oralne bolesti i patologija
8. Farmakologija i promoviranje oralnog zdravlja
9. Restaurativno i endodontsko liječenje i parodontna terapija
10. Protetski postupci
11. Ekstrakcije i mala oralna kirurgija
12. Ortodontski postupci
13. Praktična nastava u ordinaciji dentalne medicine
14. Poslovni engleski jezik

 

INTERAKTIVNI MULTIMEDIJSKI SUSTAV ZA SAMOSTALNO E-UČENJE

Putem interaktivnog multimedijskog sustava za samostalno e-učenje program se izvodi u opsegu od 54 % od ukupnog broja sati. Za takav način rada pripremljen je didaktički izvor znanja za samostalan rad na hrvatskom jeziku.

Sustav je na početku razvijen putem partnerstva sa engleskim obrazovnim centrom, Smile-on verificiranim partnerom Sveučilišta u Londonu, Britanske komore dentalne medicine (General Dental Council) i Britanskim nacionalnim vijećem ispitivača dentalnih sestara (NEBDN), a hrvatska inačica interaktivnog multimedijskog sustava za e–učenje prilagođena je u nastavnom planu i programu te standardima i propisima u Republici Hrvatskoj.

 

PODRŠKA TIJEKOM USAVRŠAVANJA

Tijekom pohađanja programa usavršavanja, a posebno za vrijeme učenja putem interaktivnog multimedijskog sustava za e–učenje polaznicima je omogućeno komuniciranje s nastavnicima putem jednostavnog sustava za učenje na daljinu, aplikacija – webinar, skype, e-pošte i sličnih programa za komuniciranje putem interneta.

 

PRAKTIČNA NASTAVA

Praktični dio programa održava se u ordinacijama dentalne medicine (privatnoj ili grupnoj praksi, zdravstvenim ustanovama ili trgovačkim društvima), koje:

udovoljavaju uvjetima propisanim odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova te

čiji nositelji dentalnog tima (mentori) imaju najmanje pet (5) godina radnog iskustva u polivalentnoj dentalnoj medicini.

Mentor može imati maksimalno 3 polaznika.

Ukoliko je udovoljeno ovim uvjetima, polaznik može obavljati praktični dio programa i u ordinaciji dentalne medicine u kojoj je zaposlen.

Provedbu praktične nastave polaznik samostalno osigurava u nekoj od ordinacija dentalne medicine.

Za polaznike koji ne mogu samostalno osigurati provedbu praktičnog dijela nastave u nekoj od ordinacija dentalne medicine, Učilište Ambitio će osigurati obavljanje praktičnog dijela u jednoj od ugovorenih ordinacija dentalne medicine.