Program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice s palijativnim pristupom u trajanju od 180 sati realizira se kombiniranom multimedijskom i redovitom nastavom tijekom 4 mjeseca trajanja osposobljavanja. Teorijska nastava u trajanju od 60 sati realizira se putem interaktivnog multimedijalnog sustava, vježbe u trajanju od 70 sati realiziraju se redovitom nastavom u kabinetu ustanove, a praktična nastava u trajanju od 50 sati izvodi se u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji. Praktična nastava izvodi se pod vodstvom i nadzorom mentora.

Polaznici su dužni voditi dnevnik rada praktične nastave.

Polaznicima je tijekom obrazovanja omogućeno da u bilo kojem trenutku samostalnog učenja dođu do svog mentora te razjasne eventualne nejasnoće vezane za program. Uz mentora, dostupni su i administratori u Učilištu koji pomažu u slučaju bilo kakvih tehničkih poteškoća ili pitanja vezana za provedbu programa.