Rbr.

NASTAVNA CJELINA

BROJ SATI

T

VJ

PN

Ukupno

 1.

Koncept palijativnog pristupa

10

5

0

15

 2.

Briga za udobnost pacijenta u svim fazama palijativne skrbi

25

35

0

60

 3.

Psihosocijalni i duhovni aspekti palijativne skrbi

15

15

0

30

 4.

Komunikacijske vještine u palijativnoj skrbi

10

15

0

25

 5.

Praktična nastava

0

0

50

50

UKUPNO

60

70

50

180

 

PN = praktična nastava
VJ = vježbe
T = teorijska nastava