Palijativna skrb je pristup, kojim se pacijentu suočenom sa smrtonosnom bolešću i njegovoj obitelji unapređuje kvaliteta života. Napretkom medicine i sve većeg broja preživjelih od onkoloških i drugih teških bolesti, u drugoj polovici 20. stoljeća počela se razvijati palijativna medicina. Palijativni pristup zamišljen je kao način integriranja metoda i postupaka palijativne skrbi u šira područja zdravstvene skrbi u ustanovama koje nisu specijalizirane za palijativnu skrb, a namijenjen je osobama koje su prethodno završile program osposobljavanja za njegovatelja/icu. Prioritet je pacijentu olakšati bol, ali i članovima njegove obitelji pružiti psihosocijalnu pomoć te na sve načine podići kvalitetu života od trenutka dijagnoze do razdoblja žalovanja nakon smrti pacijenta.

U Hrvatskoj oko 46.000 pacijenata treba palijativnu skrb. Većini tih pacijenata kao i drugdje u razvijenim zemljama glavninu primarne razine palijativne pružaju liječnici obiteljske medicine, njihovi suradnici te obitelj pacijenta posebice kad se skrb u uznapredovaloj fazi bolesti pruža u domu pacijenta. Međutim, u osiguranju palijativne skrbi nužne su i druge institucije, posebice za skrb pacijenta koji imaju jako izražene simptome i stanja koje nije moguće uspješno rješavati na razini primarne zdravstvene zaštite ili za pacijente koji žive sami bez ikakve ili dostatne socijalne podrške.

Nažalost, timovi i ustanove za takvu skrb u Hrvatskoj nisu dovoljno razvijeni zbog čega sve važniju ulogu imaju njegovatelji/ice. Budući da je jedno od osnovnih obilježja palijativne medicine rad u multidisciplinarnom timu, edukacija se temelji na multidisciplinarnoj suradnji. Slijedom navedenog, edukacijski program pruža osnovne palijativne medicine, povećavanje kvalitete života i udobnosti pacijenta, te načine pružanja psihosocijalne pomoći pacijentu i članovima obitelji.

Iskazane potrebe na tržištu rada prepoznate su u oblikovanju ovoga programa, a njegovatelji/ice koji steknu Uvjerenje o osposobljavanju za palijativni pristup, doprinijet će svojem profesionalnom razvoju te ostvariti prednost na tržištu rada.

Ovaj program osposobljavanja odobren je Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja kao formalni program koji se upisuje u e-radnu knjižicu. Rješenje možete vidjeti na poveznici Rješenje MZO.