Program usavršavanja za poslove u palijativnoj skrbi u trajanju od 190 sati realizira se kombiniranom multimedijskom i redovitom nastavom tijekom 4 mjeseca trajanja usavršavanja. Teorijska nastava u trajanju od 80 sati realizira se putem interaktivnog multimedijalnog sustava, vježbe u trajanju od 70 sati realiziraju se redovitom nastavom u specijaliziranom kabinetu ustanove, a praktična nastava u trajanju od 40 sati izvodi se u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

 

TRAJANJE PROGRAMA USAVRŠAVANJA

Interaktivno učenje Redovita nastava – vježbe Praktična nastava Ukupno
80 7o 40 190

 

Praktična nastava izvodi se pod vodstvom i nadzorom mentora. Polaznici su dužni voditi dnevnik rada praktične nastave.

Polaznicima je omogućeno da u bilo kojem trenutku samostalnog učenja dođu do svog mentora te razjasne eventualne nejasnoće vezane za program. Uz mentora, dostupni su i administratori iz Učilišta koji pomažu u slučaju bilo kakvih tehničkih poteškoća ili pitanja vezana za provedbu programa.