Uspješno je proveden program osposobljavanja u Brodu na Kupi

Dana 16. ožujka 2020. godine Učilište Ambitio uspješno je završilo provedbu besplatnog programa osposobljavanja za domaćina/icu smještajnih kapaciteta u Brodu na Kupi u okviru ESF projekta „3D u hrvatskom turizmu – osposobljavanje za domaćina/icu broda, domaćina/icu smještajnih kapaciteta i domaćina/icu turističkog seoskog obiteljskog gospodarstva”. Program je obuhvaćao 2 dana teorijske i 7 dana praktične nastave te završnu provjeru znanja, a provodio se od 7. do 16. ožujka 2020. godine. Nastava se provodila u ugodnom ambijentu Vile Viktorije – privatnog smještajnog kapaciteta na obali rijeke Kupe, koji pruža smještaj u 3 apartmana i 5 soba.

Polaznici su tijekom 10 dana provedbe programa savladavali teorijska znanja i praktične vještine za pružanje kvalitetne usluge smještaja u privatnim turističkim kapacitetima u suradnji s partnerom Ambitio sana d.o.o. Naučili su kako pripremiti, servirati i poslužiti doručak za goste te stekli znanja o poslovanju u pružanju usluga smještaja, načinu komunikacije s gostima, prezentiranju turističke ponude destinacije te čišćenju i održavanju smještajnih jedinica.

Po završetku provjere polaznicima su podijeljene potvrde o osposobljenosti za domaćina/icu smještajnih kapaciteta. Ovim događajem ujedno je uspješno završena provedba programa osposobljavanja za domaćina/icu smještajnih kapaciteta u Brodu na Kupi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp