Učilište Ambitio u Sv. Martinu na Muri sudjelovalo je u radu skupine za osiguravanje kvalitete u obrazovanju odraslih

Na poziv Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ravnatelj Učilišta Ambitio mag.aeroing. Alen Stranjik sudjelovao je u radu EPALE focus skupine 9. i 10. listopada 2017. godine u Svetom Martinu na Muri.

Središnja tema spomenute skupine bila je Osiguravanje kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih koja se razmatrala kroz zakonodavni okvir i njegovu primjenu. Tom prilikom izmjenila su se postojeća iskustva sa primjerima dobre prakse. Naglasak skupine bio je i na provedbi samovrednovanja u obrazovanju odraslih u prioritetnim područjima, koja je ujedno jedna od glavnih zadaća Agencije, te kriterijima za buduće najavljene promjene kroz modele implementacije u obrazovanju odraslih.

Inače, EPALE je platforma za obrazovanje odraslih u Europi čiji je cilj poboljšanje kvalitete i način pružanja usluga učenja odraslih u Europi. EPALE nacionalna služba podrške za Hrvatsku je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Učilištu Ambitio, kao ustanovi za obrazovanje odraslih na čelu s ravnateljem Stranjikom, bila je čast sudjelovati u radu EPALE focus skupine u ovako važnim temama kao što je osiguravanje kvalitete u obrazovanju odraslih.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp