Raspored predavanja

V. generacija 2015. – usavršavanje za poslove dentalnog asistenta

Završna provjera znanja za polaznike programa usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice održat će se 23. i 24. listopada 2015. godine

VI. generacija 2015. – usavršavanje za poslove dentalnog asistenta

Drugo predavanje za polaznike programa usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice održat će se 13. i 14. studenog 2015. godine.

I. generacija – stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacija za zanimanje dentalni asistent

Turnus predavanja u studenom 2015. za polaznike programa stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije održat će se 6. do 8. studenog i 13. do 15. studenog 2015. godine.

II. generacija – stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacija za zanimanje dentalni asistent

Prva predavanja u studenom 2015. za polaznike programa stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije održat će se 20. do 22. studenog i 27. do 29. studenog 2015. godine.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp