Unatoč svim izazovima koje nam je koronavirus nametnuo uspjeli smo ovu generaciju polaznika u roku dovesti do kraja. Prošlog vikenda održane su posljednje vježbe prije obrane Završnog rada u srpnju ove godine. Vježbe su se odnosile na ortodonciju, oralnu kirurgiju i aplikaciju lijekova. Time je zaokruženo sve što jedan vrhunski asistent mora znati. Nadamo se da su polaznici zadovoljni, a na njima je da sve naputke primijene u praksi.