Održana prva predavanja u novoj godini u kreativnom okruženju

Prošlog vikenda (11. – 13. 1. 2019.) polaznici IV. generacije programa stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica imali su priliku na predmetu Zdravstvena njega izrađivati u grupama misaone mape kao kreativni alat za ponavljanje nastavnog sadržaja te ih pojedinačno prezentirati pred svima. Ovakvim načinom organizacije znanja i učenja potaknuli smo naše polaznike na učenje putem vizualnog prikaza nastavnog sadržaja te će im misaone mape zasigurno pomoći u lakšem razumijevanju i pamćenju datih informacija. Na taj način smo ih potaknuli na kreativniji pristup učenju i olakšali proces usvajanja znanja.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp