Održan je prvi sastanak partnera Erasmus+ projekta VET-Di.Ca.B.

Dana 12. rujna 2023. godine održan prvi online sastanak partnera Erasmus+ KA2 projekta Unaprjeđenje digitalnih vještina nastavnika i trenera u strukovnom obrazovanju i osposobljavanjuVET-Di.Ca.B. u okviru koje Učilište Ambitio sudjeluje kao jedan od partnera. Koordinator projekta je IRECOOP Impresa Sociale Soc. Coop. Iz Italije, a ostali partneri su Association “BULGARIA TRAINING” iz Bugarske i Inercia Digital S.L. iz Španjolske.

Na sastanku su se predstavile projektne i diseminacijske aktivnosti te na koji način će partneri kvalitetno komunicirati tijekom provedbe projekta. Ujedno se razgovaralo o planiranju koraka u provedbi prve  radionice unaprjeđenja digitalnih kapaciteta (LAB) koja će se održati krajem mjeseca studenog u Učilištu Ambitio.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp