OPĆI PREDMETI Predavanja Individualne konzultacije Vježbe
HRVATSKI JEZIK I 47 23
HRVATSKI JEZIK II 47 23
HRVATSKI JEZIK III 47 23
HRVATSKI JEZIK IV 43 21
STRANI JEZIK I 23 12
STRANI JEZIK II 23 12
STRANI JEZIK III 23 12
STRANI JEZIK IV 21 11
POVIJEST I 23 12
POVIJEST II 23 12
ETIKA/VJERONAUK I 12 6
ETIKA/VJERONAUK II 12 6
ETIKA/VJERONAUK III 12 6
ETIKA/VJERONAUK IV 11 5
GEOGRAFIJA I 23 12
GEOGRAFIJA II 12 6
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA I 23 12
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA II 23 12
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA III 23 12
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA IV 21 11
MATEMATIKA I 23 12
MATEMATIKA II 23 12
FIZIKA I 23 12
FIZIKA II 23 12
KEMIJA I 23 12
KEMIJA II 23 12
BIOLOGIJA I 23 12
BIOLOGIJA II 23 12
INFORMATIKA 23 12
POLITIKA I GOSPODARSTVO 11 5
STRUKOVNI PREDMETI Predavanja

Individualne konzultacije

Vježbe
LATINSKI JEZIK U MEDICINI I 18 9
LATINSKI JEZIK U MEDICINI II 18 9
ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA I 36 17
ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA II 18 9
DENTALNA MORFOLOGIJA 18 9
UVOD U DENTALNU MEDICINU I 18 9
UVOD U DENTALNU MEDICINU II 36 17
DENTALNA OPREMA I MATERIJALI I 18 9
DENTALNA OPREMA I MATERIJALI II 36 17
HITNA MEDICINSKA STANJA 18 9 35
PREVENCIJA U DENTALNOJ MEDICINI 18 9
METODIKA ZDRAVSTVENOG ODGOJA 16 8 32
ORGANIZACIJA RADA 18 9 35
ZDRAVSTVENA NJEGA I 53 26 70
ZDRAVSTVENA NJEGA II 18 9 35
ZDRAVSTVENA NJEGA III 36 17 35
ZDRAVSTVENA NJEGA IV 16 8 64
DENTALNO ASISTIRANJE I 18 9 35
DENTALNO ASISTIRANJE II 53 26 210
DENTALNO ASISTIRANJE III 32 16 320
KVALITETA U DENTALNOJ MEDICINI 32 16
IZBORNI PREDMET -KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE 18 9 35
IZBORNI PREDMET – LATINSKI JEZIK I 18 9
IZBORNI PREDMET – ADMINISTRACIJA U DENTALNOJ MEDICINI 18 9 35
IZBORNI PREDMET – LATINSKI JEZIK II 18 9
IZBORNI PREDMET – DENTALNI RAČUNALNI PROGRAM 18 9 35
IZBORNI PREDMET – HRVATSKI ZNAKOVNI JEZIK 18 9 35
IZBORNI PREDMET – OSNOVE RADIOLOGIJE U DENTALNOJ MEDICINI 16 8 32
1325 664 1008
SVEUKUPNO: 2996