Balić Hana

Hana Balić završila je srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje medicinska sestra na Zdravstvenom učilištu u Mostaru. Od 1982. do 2000.  godine radi kao medicinska sestra na…

Pročitaj više

Đukanović Ljubica

Ljubica Đukanović nakon završene srednje škole u Zadru počinje sa radom na KBC Zagreb, gdje radi i danas kao voditelj smjene na odjelu dijalize Zavoda…

Pročitaj više

Škrinjar Antun

Antun Škrinjar završio je Zrakoplovno-tehničku školu u Zagrebu. Visoku školu za sigurnost, s pravom javnosti u Zagrebu upisuje 2001. godine gdje stječe stručno zvanje diplomiranog inženjera…

Pročitaj više