Osnovna cijena programa prekvalifikacije za zanimanje dentalni asistent iznosi 36.000,00 kn plativo u 18 obroka.

Ukoliko se kod kandidata utvrdi dodatna razlika predmeta iz općeg dijela nastavnog plana, što ovisi o prethodno završenom obrazovanju (srednja škola s različitim općim predmetima od općih predmeta propisanih kurikulumom/nastavnim planom za zanimanje dentalni asistenT), ukupna cijena će se formirati zbrajanjem osnovne cijene i potrebne razlike dodatnih predmeta iz općeg dijela nastavnog plana/kurikuluma.

Cijena svakog dodatnog predmeta iz općeg dijela nastavnog programa iznosi 600,00 kn.

Cijena programa stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje dentalni asistent za osobe koje su završile samo osnovnu školu iznosi 54.000,00 kn plativo u 18 obroka.

Polaznici koji posjeduju određeno praktično iskustvo rada u ordinaciji dentalne medicine, mogu biti oslobođeni praktične nastave ukoliko zadovolje provjeru praktičnih vještina. Polaznicima koji zadovolje provjeru praktičnih vještina iznos školarine se umanjuje te ih se oslobađa obveze sudjelovanja na vježbama i praktičnoj nastavi što značajno smanjuje vrijeme boravka na nastavi.

Ako se prilikom upisa uplati cjelokupan iznos školarine, Učilište Ambitio odobrava 10 % popusta.

Ako se školarina plaća obročno, kod upisa potrebno je izvršiti uplatu u iznosu od 2.500,00 kn prema slijedećem predlošku:

Privredna banka Zagreb kao poslovni partner Učilišta omogućava budućim polaznicima mogućnost ugovaranja kredita u svrhu plaćanja školarine i troškova obrazovanja, uz povoljnu fiksnu kamatnu stopu (3,36 % u EURO ili 4,14 % u kn), s počekom do 12 mjeseci te bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva i prijevremene djelomične ili definitivne otplate kredita. Poslovnice specijalizirane za ovu vrstu kredita su isključivo zagrebačke poslovnice Cvjetni Trg i Kod Cibone. Kako bi svi naši budući polaznici obrazovanja mogli ostvariti pravo na povoljnije uvjete kreditiranja, potrebno je u navedenim poslovnicama naglasiti kako će se školovati u Učilištu Ambitio.

Sve detalje možete saznati pozivom na broj 01 4677 802 ili putem e-pošte info@uciliste-ambitio.hr .