Dentalni asistent: galerija slika

Slike s tečaja stručnog usavršavanja – dentalni asistent – 4/2019

Slike s tečaja stručnog usavršavanja – dentalni asistent – 3/2019

Slike s tečaja stručnog usavršavanja – dentalni asistent – 2/2019

Slike s tečaja stručnog usavršavanja – dentalni asistent – 1/2019

Slike s četvrte stručno-edukativne radionice održane 15. rujna 2018. 

Slike s treće stručno-edukativne radionice održane 17. svibnja 2018. u sklopu kongresa DENTEX 2018. “Rad UŽIVO u ordinaciji”

 

Slike s druge interaktivne stručno-edukativne radionice održane 3. ožujka 2018.

 

Slike s ponovljene prve interaktivne stručno-edukativne radionice održane 3. veljače 2018.

 

Slike s prve interaktivne stručno-edukativne radionice održane 2. prosinca 2017.