11. 4. 2022.

Prvo sastanak partnera – First Pilot Partner Meeting

Učilište Ambitio sujdelovalo je na prvom online sastanku koordinatora projekta Stichting Exe-Leren.

26. i 27. 5. 2022. – Kick-off sastanak u Zagrebu

U Učilištu Ambitio održao se Kick-off sastanak s koordinatorom projekta Stichting Exe-Leren.

Dvodnevni sastanak bio je izvrsna prilika partnera za međusobno upoznavanje na osobnoj i profesionalnoj razini te prilika za razgovor, dijeljenje i razvoj ideja temeljenih na znanju i međusobnoj stručnosti u području obrazovanja odraslih koje će pomoći u uspješnoj provedbi projektnih aktivnosti. Sastanak je ujedno bio izvrstan početak za predstavljanje svrhe i ciljevima projekta kako bi se osiguralo razumijevanje uloge partnera u projektu.

Prvog dana sastanka partneri su razgovarali o svojim pretpostavkama moguće reakcije ciljnih skupina i ostalih dionika na projektne aktivnosti na temelju prijašnjih dokumenata iz Essential Skills Program (ESP) i prethodnog rada. Partneri su također razmišljali o tome što će biti i što neće biti pozitivan učinak u procesu testiranja ESP online treninga za razvoj mekih vještina u okviru ovog projekta. Potom su definirali i analizirali potrebe ciljne skupine (niskokvalificirane odrasle osobe, treneri i poslodavaci). Na kraju dana partneri su održali online sastanak s pridruženim partnerom ESP USA koji im je predstavio Essential Skills Program – 10 online trening za razvoj mekih vještina te objasnio proces suradnje u okviru projekta.

Drugog dana sastanka partneri su nastavili svoj fokus na analizu potreba trenera i poslodavaca u ovom procesu. Na kraju dana dokumentirana je ključna hipoteza koja će se testirati u okviru ovog projekta. Sastanak je završio dogovorom o sljedećim koracima u projektu.

Lipanj – kolovoz 2022.

Tijekom ljetnih mjeseci partneri su marljivo radili na izradi upitnika za ciljne skupine (nezaposlene osobe, poslodavce, zaposlenike i trenere) koje će uključiti u projekt. U tu svrhu partneri su održavali česte online sastanke kako bi zajedno izradili upitnike i dogovorili detalje same provedbe. Upitnici će se koristiti za istraživanje o potrebama ciljnih skupina vezanih uz razvoj mekih vještina. Ujedno će se putem njih ispitati postoji li potreba uvođenja Essential Skills Programonline tečaja za razvoj mekih vještina u Hrvatskoj i Nizozemskoj. 

Rujan – studeni 2022.

Tijekom ljetnih mjeseci partneri su marljivo radili na izradi upitnika za ciljne skupine (nezaposlene osobe, poslodavce, zaposlenike i trenere) koje će uključiti u projekt. U tu svrhu partneri su održavali česte online sastanke kako bi zajedno izradili upitnike i dogovorili detalje same provedbe. Upitnici će se koristiti za istraživanje o potrebama ciljnih skupina vezanih uz razvoj mekih vještina. Ujedno će se putem njih ispitati postoji li potreba uvođenja Essential Skills Programonline tečaja za razvoj mekih vještina u Hrvatskoj i Nizozemskoj. 

Rujan – prosinac 2022

Od rujna do sredine studenoga partneri su kontaktirali relevantne dionike kako bi ih motivirali da popune anketu o važnosti razvoja mekih vještina na radnom mjestu. Dionici su trebali ispuniti dvije ankete. U prvoj anketi trebali su odgovoriti na pitanja vezana uz kulturu mekih vještina na radnom mjestu i svoja razmišljanja o mekim vještinama općenito unutar svojih organizacija. U drugoj anketi trebali odgovoriti na pitanja vezana uz gospodarski sektor iz kojeg dolaze i što najviše cijene. Projektni partneri prikupili su informacije iz anketa i sastanaka s dionicima te krenuli u analizu. Nakon analize, koordinator projekta ASPIRE planirao je izgraditi prototip u Aktivnosti 3 te sukladno rezultatima analize planirao je uvesti dulje ponavljanje u izradi prototipa. Stoga je nizozemskoj agenciji dostavljen amandman o odgodi vremena provedbe projekta za 6 mjeseci. Na temelju prihvaćenog amandmana, projekt je produžen do 1. 11. 2023.

Siječanj – ožujak 2023

Partneri su radili na izradi prototipa kako bi potencijalni polaznici i treneri mekih vještina mogli testirati i dati povratne informacije. Ovaj prototip potencijalno stvara prilike za učenje kao što je osposobljavanje mekih vještina koje pomaže polaznicima identificirati i popuniti praznine u vještinama za postizanje svojih profesionalnih ciljeva te im pružile personalizirane preporuke za učenje. Te se preporuke temelje na podacima o vještinama iz stečene digitalne kvalifikacije i mogu se povezati s kulturom organizacijskih vještina i podacima o regionalnom tržištu rada. Cilj je učiti iz povratnih informacija i izgraditi bolji prototip prije izgradnje pravog proizvoda i ulaganja značajnog broja resursa u puni razvoj proizvoda.