11. 4. 2022.

Prvo sastanak partnera – First Pilot Partner Meeting

Učilište Ambitio sujdelovalo je na prvom online sastanku koordinatora projekta Stichting Exe-Leren.

26. i 27. 5. 2022. – Kick-off sastanak u Zagrebu

U Učilištu Ambitio održao se Kick-off sastanak s koordinatorom projekta Stichting Exe-Leren.

Dvodnevni sastanak bio je izvrsna prilika partnera za međusobno upoznavanje na osobnoj i profesionalnoj razini te prilika za razgovor, dijeljenje i razvoj ideja temeljenih na znanju i međusobnoj stručnosti u području obrazovanja odraslih koje će pomoći u uspješnoj provedbi projektnih aktivnosti. Sastanak je ujedno bio izvrstan početak za predstavljanje svrhe i ciljevima projekta kako bi se osiguralo razumijevanje uloge partnera u projektu.

Prvog dana sastanka partneri su razgovarali o svojim pretpostavkama moguće reakcije ciljnih skupina i ostalih dionika na projektne aktivnosti na temelju prijašnjih dokumenata iz Essential Skills Program (ESP) i prethodnog rada. Partneri su također razmišljali o tome što će biti i što neće biti pozitivan učinak u procesu testiranja ESP online treninga za razvoj mekih vještina u okviru ovog projekta. Potom su definirali i analizirali potrebe ciljne skupine (niskokvalificirane odrasle osobe, treneri i poslodavaci). Na kraju dana partneri su održali online sastanak s pridruženim partnerom ESP USA koji im je predstavio Essential Skills Program – 10 online trening za razvoj mekih vještina te objasnio proces suradnje u okviru projekta.

Drugog dana sastanka partneri su nastavili svoj fokus na analizu potreba trenera i poslodavaca u ovom procesu. Na kraju dana dokumentirana je ključna hipoteza koja će se testirati u okviru ovog projekta. Sastanak je završio dogovorom o sljedećim koracima u projektu.

Lipanj – kolovoz 2022.

Tijekom ljetnih mjeseci partneri su marljivo radili na izradi upitnika za ciljne skupine (nezaposlene osobe, poslodavce, zaposlenike i trenere) koje će uključiti u projekt. U tu svrhu partneri su održavali česte online sastanke kako bi zajedno izradili upitnike i dogovorili detalje same provedbe. Upitnici će se koristiti za istraživanje o potrebama ciljnih skupina vezanih uz razvoj mekih vještina. Ujedno će se putem njih ispitati postoji li potreba uvođenja Essential Skills Programonline tečaja za razvoj mekih vještina u Hrvatskoj i Nizozemskoj. 

Rujan – studeni 2022.

Tijekom ljetnih mjeseci partneri su marljivo radili na izradi upitnika za ciljne skupine (nezaposlene osobe, poslodavce, zaposlenike i trenere) koje će uključiti u projekt. U tu svrhu partneri su održavali česte online sastanke kako bi zajedno izradili upitnike i dogovorili detalje same provedbe. Upitnici će se koristiti za istraživanje o potrebama ciljnih skupina vezanih uz razvoj mekih vještina. Ujedno će se putem njih ispitati postoji li potreba uvođenja Essential Skills Programonline tečaja za razvoj mekih vještina u Hrvatskoj i Nizozemskoj. 

Rujan – prosinac 2022

Od rujna do sredine studenoga partneri su kontaktirali relevantne dionike kako bi ih motivirali da popune anketu o važnosti razvoja mekih vještina na radnom mjestu. Dionici su trebali ispuniti dvije ankete. U prvoj anketi trebali su odgovoriti na pitanja vezana uz kulturu mekih vještina na radnom mjestu i svoja razmišljanja o mekim vještinama općenito unutar svojih organizacija. U drugoj anketi trebali odgovoriti na pitanja vezana uz gospodarski sektor iz kojeg dolaze i što najviše cijene. Projektni partneri prikupili su informacije iz anketa i sastanaka s dionicima te krenuli u analizu. Nakon analize, koordinator projekta ASPIRE planirao je izgraditi prototip u Aktivnosti 3 te sukladno rezultatima analize planirao je uvesti dulje ponavljanje u izradi prototipa. Stoga je nizozemskoj agenciji dostavljen amandman o odgodi vremena provedbe projekta za 6 mjeseci. Na temelju prihvaćenog amandmana, projekt je produžen do 1. 11. 2023.

Siječanj – ožujak 2023

Partneri su radili na izradi prototipa kako bi potencijalni polaznici i treneri mekih vještina mogli testirati i dati povratne informacije. Ovaj prototip potencijalno stvara prilike za učenje kao što je osposobljavanje mekih vještina koje pomaže polaznicima identificirati i popuniti praznine u vještinama za postizanje svojih profesionalnih ciljeva te im pružile personalizirane preporuke za učenje. Te se preporuke temelje na podacima o vještinama iz stečene digitalne kvalifikacije i mogu se povezati s kulturom organizacijskih vještina i podacima o regionalnom tržištu rada. Cilj je učiti iz povratnih informacija i izgraditi bolji prototip prije izgradnje pravog proizvoda i ulaganja značajnog broja resursa u puni razvoj proizvoda.

Travanj – svibanj 2023

Tijekom mjeseca travnja i svibnja partneri su testirali prototip jednog modula edukacije mekih vještina na temu učinkovite komunikacije. Sudionici testiranja u Hrvatskoj bili su treneri mekih vještina te nezaposlene i zaposlene osobe. Sudionici su također ispunjavali uvodni upitnik na početku testiranja i po završetku su ispunjavali evaluacijski upitnik o zadovoljstvu korištenja prototipa. Svi podaci bit će obrađeni u okviru završnog izvještaja.

Svibanj – kolovoz 2023

Partneri su radili na dodatnim funkcijama prototipa. Prototip ima funkciju osnaživanja osoba potrebnim mekim vještinama putem osposobljavanja, a također pomaže osobama razumjeti kako se te vještine uklapaju u tržište rada i određene organizacije. Ujedno povezuje ishode učenja iz treninga mekih vještina s mehanizmom preporuka za najvažnije vještine na tržištu rada. Koristi i digitalne značke kao dokaz stečenih vještina u neformalnom obrazovanju te djeluje kao ‘putovnica vještina’, omogućujući pojedincima da pokažu svoj put učenja, identificiraju svoje snage i područja za poboljšanje. Partneri vjeruju da premošćivanjem jaza između ishoda učenja i potražnje na tržištu rada, povećava se zapošljivost te pridonosi osobnom i društvenom razvoju osoba, posebno među ranjivim skupinama.

20. rujna 2023

Održan je sastanak učinka (Impact meeting). Sastanak je okupio nezaposlene i zaposlene osobe, poslodavce, trenere mekih vještina te predstavnike ustanove koja posreduje na tržištu rada i ustanove za primjenu informacijske tehnologije u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, ali i šire u Republici Hrvatskoj. Na sastanku su prezentirani rezultati projektnih aktivnosti te prototip ASPIRE. Sudionici sastanka su se složili da je prototip ASPIRE relevantan i vrlo jednostavan za korištenje te kako ga je potrebno promovirati u Hrvatskoj kako bi postao vidljiv i prepoznatljiv za sve dionike – zaposlene i nezaposlene osobe, poslodavce, obrazovne organizacije i ustanove tržišta rada. Većina sudionika se također složila da prototip može doprinijeti: boljem usklađivanju osobnih vještina s kulturom vještina organizacije ili tima, boljem usklađivanju obrazovanja i osposobljavanja s daljnjim mogućnostima razvoja karijere; boljem usklađivanju vještina zaposlenika (meke vještine) s mogućnostima razvoja karijere; učinkovitijem profesionalnom usmjeravanju i osposobljavanju. Ujedno su se složili da može omogućiti poslodavcima više mogućnosti za zapošljavanje i zadržavanje ljudi te u konačnici doprinijeti smanjenju diskriminacije na tržištu rada i povećati socijalnu uključenost.

31. listopada 2023 – Završni sastanak projekta

Održan je završni online sastanak partnera čiji je cilj bio procijeniti rad partnera vezan uz Essential Skills Program – pružatelja obrazovnih usluga te izraditi strategiju koja će doprinijeti privlačnosti ESP-a za polaznike i druge dionike.

U uvodnom dijelu sastanka razgovaralo se o rezultatima svih aktivnosti te naučenim lekcijama i kriterijima uspjeha potrebnim za učinkovitu provedbu ESP-a u europskom kontekstu. Razmatrali su se indikatori za uspješnu implementaciju unutar svake partnerske organizacije te se promišljalo o tome rješava li ESP relevantne probleme, doprinosi li održivom rastu organizacija te koliko je praktičan, poželjan i održiv u europskom kontekstu. Cilj partnerskih organizacija je bio identificirati značajke i strategije koje bi ESP učinio poželjnim izborom. Partnerske organizacije su također razmotrile jedinstvene potrebe i prakse različitih europskih zemalja i na koji način bi one mogle utjecati na prihvaćanje ESP-a. Revidirane su naučene lekcije u projektu i ocijenjen uspjeh obje organizacije u odnosu na postavljene ciljeve. U tom kontekstu partnerske organizacije razgovarale su o tome što je uspjelo tijekom projekta, a što nije i kako se pristup može poboljšati. Ispitani su uvjeti potrebni za uspješno uvođenje i korištenje ESP-a diljem Europe te se razgovaralo o različitim strateškim i operativnim čimbenicima kojima se treba pozabaviti.

Sastanak je zaključen sažetkom ključnih točaka i konsenzusom o važnosti prilagođavanja ESP-a kako bi se zadovoljile različite potrebe europskog tržišta rada. Partnerske organizacije su se obvezale izraditi izvješće koje će detaljno opisati rezultate istraživanja i zaključke te preporuke za budući smjer ESP-a.