Program prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski tehničar

OPĆEOBRAZOVNI PREDMETI

Predavanja

Individualne konzultacije

Vježbe

HRVATSKI JEZIK I

47

23

 

HRVATSKI JEZIK II

47

23

 

HRVATSKI JEZIK III

47

23

 

HRVATSKI JEZIK IV

43

21

 

STRANI JEZIK I

23

12

 

STRANI JEZIK II

23

12

 

STRANI JEZIK III

23

12

 

STRANI JEZIK IV

21

11

 

POVIJEST I

23

12

 

POVIJEST II

23

12

 

POVIJEST III

12

6

 

ETIKA/VJERONAUK I

12

6

 

ETIKA/VJERONAUK II

12

6

 

ETIKA/VJERONAUK III

12

6

 

ETIKA/VJERONAUK IV

11

5

 

GEOGRAFIJA I

23

12

 

GEOGRAFIJA II

12

6

 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA I

23

12

 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA II

23

12

 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA III

23

12

 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA IV

21

11

 

MATEMATIKA I

35

18

 

MATEMATIKA II

35

18

 

MATEMATIKA III

23

12

 

MATEMATIKA IV

21

11

 

FIZIKA I

23

12

 

FIZIKA II

23

12

 

FIZIKA III

23

12

 

BIOLOGIJA I

23

12

 

BIOLOGIJA II

23

12

 

RAČUNALSTVO

12

6

35

LATINSKI JEZIK I

23

12

 

LATINSKI JEZIK II

23

12

 

POLITIKA I GOSPODARSTVO

11

5

 

STRUKOVNI PREDMETI

Predavanja

Individualne konzultacije

Vježbe

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA I

23

12

 

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA II

47

23

 

OSNOVE ZDRAVSTVENE STRUKE

35

18

18

UVOD U LABORATORIJSKI RAD

12

6

53

OPĆA KEMIJA

70

35

 

ORGANSKA KEMIJA

70

35

 

ANALITIČKA KEMIJA

47

23

70

BIOKEMIJA

47

23

 

FARMACEUTSKA KEMIJA S

FARMAKOLOGIJOM I

47

23

70

FARMACEUTSKA KEMIJA S

FARMAKOLOGIJOM II

43

21

64

MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA

23

12

35

BOTANIKA S FARMAKOGNOZIJOM I

47

23

35

BOTANIKA S FARMAKOGNOZIJOM II

43

21

32

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA

S KOZMETOLOGIJOM I

93

47

140

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA

S KOZMETOLOGIJOM II

64

32

128

KEMIJA PREHRANE

22

10

32

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA LIJEKOVA

43

21

64

PRIRODNA LJEKOVITA SREDSTVA

23

12

 

UKUPNO (bez praktične nastave)

1601

806

776

3183

STRUKOVNI PREDMETI

Praktična nastava*

STRUKOVNA PRAKSA

168

SATI ZA IZRADU PRAKTIČNOG DIJELA

ZAVRŠNOG RADA

21

 

SVEUKUPNO:

3372

*Praktična nastava traje mjesec dana. Može se obavljati u javnoj ili bolničkoj ljekarni. Svrha praktične nastave u ljekarnama je upoznati polaznike s ljekarnom i ljekarničkom djelatnošću.

Trajanje

3183 sati

Provedba nastave

Prilagođeno polaznicima uz rad

Cijena

Prekvalifikacija: 4.950,00 EUR
10 % popusta prilikom uplate cjelokupnog iznosa školarine

Način plaćanja

20 rata

Mogućnost kreditiranja

Uplatnica