Usavršavanje za poslove dentalnog/e asistenta/ice

Interaktivni multimedijski sustav za samostalno e-učenje

Program usavršavanja sačinjava ukupno 14 cjelina od kojih je 12 cjelina pripremljeno u interaktivnom multimedijskom sustavu za e-učenje u kombinaciji s redovitom nastavom, a zadnje dvije cjeline su redovita i praktična nastava. 

 

1.Rad s dentalnim timom i svakodnevni rad u ordinaciji
2.Zdravlje i sigurnost, vođenje kartoteke i CEZIH
3.Sprečavanje infekcije
4.Radiologija
5.Hitna stanja
6.Anatomske strukture i sustavi
7.Oralne bolesti i patologija
8.Farmakologija i promoviranje oralnog zdravlja
9.Restaurativno i endodontsko liječenje i parodontna terapija
10.Protetski postupci
11.Ekstrakcije i mala oralna kirurgija
12.Ortodontski postupci
13.Praktična nastava u ordinaciji dentalne medicine
14.Poslovni engleski jezik

Interaktivni multimedijski sustav za samostalno e-učenje omogućuje:

Putem tog sustava za samostalno e-učenje program se izvodi u opsegu od 54 % od ukupnog broja sati. Za takav način rada pripremljen je didaktički izvor znanja za samostalan rad.

Sustav je na početku razvijen putem partnerstva s engleskim obrazovnim centrom, Smile-on verificiranim partnerom Sveučilišta u Londonu, Britanske komore dentalne medicine (General Dental Council) i Britanskim nacionalnim vijećem ispitivača dentalnih sestara (NEBDN), a hrvatska inačica interaktivnog multimedijskog sustava za e–učenje prilagođena je u nastavnom planu i programu te standardima i propisima u Republici Hrvatskoj.

Podrška tijekom usavršavanja

Tijekom pohađanja programa usavršavanja, a posebno za vrijeme učenja putem interaktivnog multimedijskog sustava za e–učenje polaznicima je omogućeno komuniciranje s nastavnicima putem jednostavnog sustava za učenje na daljinu, aplikacija – webinarskype, e-pošte i sličnih programa za komuniciranje putem interneta.

Praktična nastava

Praktični dio programa održava se u ordinacijama dentalne medicine (privatnoj ili grupnoj praksi, zdravstvenim ustanovama ili trgovačkim društvima), koje:

Mentor može imati maksimalno 3 polaznika.

Provedbu praktične nastave polaznik samostalno osigurava u nekoj od ordinacija dentalne medicine.

Ako je udovoljeno propisanim uvjetima, polaznik može obavljati praktični dio programa i u ordinaciji dentalne medicine u kojoj je zaposlen.

Za polaznike koji ne mogu samostalno osigurati provedbu praktičnog dijela nastave u nekoj od ordinacija dentalne medicine, Učilište Ambitio će osigurati obavljanje praktičnog dijela u jednoj od ugovorenih ordinacija dentalne medicine.

Trajanje

252 sata, 6 mjeseci​

Provedba nastave

Prilagođeno polaznicima uz rad​

Cijena

1.800,00 EUR

Način plaćanja

6 rata

Mogućnost kreditiranja

Uplatnica

Zaposli se kao dentalni asistent!