Vuletić Marko

Dr. sc. Marko Vuletić, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije, rođen je 5. listopada 1987. godine u Sisku, gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Upisuje…

Pročitaj više

Barošević Maja

Maja Barošević, mag. med. techn., glavna je sestra Kliničkog zavoda za oralnu kirurgiju Klinike za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u…

Pročitaj više