Polić Jasminka

Jasminka Polić završila je osnovnu školu i jezičnu gimnaziju u Zagrebu, gdje upisuje i 1977. godine završava Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Svoju poslovnu karijeru započinje…

Pročitaj više

Đurkan Kristina

Kristina Đurkan završila je osnovnu školu i prirodoslovno matematičku V. gimnaziju. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je akademske godine 1999./2000., diplomirala je u svibnju 2005.…

Pročitaj više