Prekvalifikacija za zanimanje dentalni/a asistent/ica: nastavni plan

OPĆI PREDMETI Predavanja

obrazovanje odraslih

Individualne konzultacije Vježbe
HRVATSKI JEZIK I 46 24
HRVATSKI JEZIK II 46 24
HRVATSKI JEZIK III 46 24
HRVATSKI JEZIK IV 46 24
STRANI JEZIK I 23 12
STRANI JEZIK II 23 12
STRANI JEZIK III 23 12
STRANI JEZIK IV 23 12
POVIJEST I 23 12
POVIJEST II 23 12
ETIKA/VJERONAUK I 12 6
ETIKA/VJERONAUK II 12 6
ETIKA/VJERONAUK III 12 6
ETIKA/VJERONAUK IV 12 6
GEOGRAFIJA I 23 12
GEOGRAFIJA II 12 6
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA I 35
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA II 35
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA III 35
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA IV 35
MATEMATIKA I 23 12
MATEMATIKA II 23 12
FIZIKA I 23 12
FIZIKA II 23 12
KEMIJA I 23 12
KEMIJA II 23 12
BIOLOGIJA I 23 12
BIOLOGIJA II 23 12
INFORMATIKA 23 12
POLITIKA I GOSPODARSTVO 12 6
STRUKOVNI PREDMETI Predavanja

Individualne konzultacije

Vježbe
LATINSKI JEZIK U MEDICINI I 12 6
LATINSKI JEZIK U MEDICINI II 12 6
ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA I 23 12
ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA II 12 6
DENTALNA MORFOLOGIJA 12 6
UVOD U DENTALNU MEDICINU I 12 6
UVOD U DENTALNU MEDICINU II 23 12
DENTALNA OPREMA I MATERIJALI I 12 6
DENTALNA OPREMA I MATERIJALI II 23 12
HITNA MEDICINSKA STANJA 12 6 35
PREVENCIJA U DENTALNOJ MEDICINI 12 6
METODIKA ZDRAVSTVENOG ODGOJA 12 6 35
ORGANIZACIJA RADA 12 6 35
ZDRAVSTVENA NJEGA I 35 18 70
ZDRAVSTVENA NJEGA II 12 6 35
ZDRAVSTVENA NJEGA III 23 12 35
ZDRAVSTVENA NJEGA IV 12 6 70
DENTALNO ASISTIRANJE I 12 6 35
DENTALNO ASISTIRANJE II 35 18 210
DENTALNO ASISTIRANJE III 23 12 350
KVALITETA U DENTALNOJ MEDICINI 23 12
IZBORNA NASTAVA -KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE 12 6 35
IZBORNA NASTAVA – ADMINISTRACIJA U DENTALNOJ MEDICINI 12 6 35
IZBORNA NASTAVA – DENTALNI RAČUNALNI PROGRAM 12 6 35
IZBORNA NASTAVA – OSNOVE RADIOLOGIJE U DENTALNOJ MEDICINI 12 6 35
1036 534 1190
SVEUKUPNO: 2760