Prekvalifikacija za zanimanje dentalni/a asistent/ica: cijena

Osnovna cijena programa obrazovanja odraslih za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni asistent/ica iznosi 36.000,00 kn plativo u 18 obroka.

Ukoliko se kod kandidata utvrdi dodatna razlika predmeta iz općeg dijela nastavnog plana, što ovisi o prethodno završenom obrazovanju (samo osnovna ili srednja škola s različitim općim predmetima od općih predmeta propisanih nacionalnim kurikulumom/nastavnim planom za zanimanje dentalni asistent/ica), ukupna cijena će se formirati zbrajanjem osnovne cijene i potrebne razlike dodatnih predmeta iz općeg dijela nastavnog plana/kurikuluma.

Cijena svakog dodatnog predmeta iz općeg dijela nastavnog programa iznosi 600,00 kn.

Polaznici koji posjeduju određeno praktično iskustvo rada u ordinaciji dentalne medicine, mogu biti oslobođeni praktične nastave ukoliko zadovolje provjeru praktičnih vještina. Polaznicima koji zadovolje provjeru praktičnih vještina iznos školarine se umanjuje za 6.000,00kn.

Ako se prilikom upisa uplati cjelokupan iznos školarine odjednom, Učilište u tom slučaju odobrava 10 % popusta na taj iznos.

Ako se školarina plaća obročno, kod upisa potrebno je izvršiti uplatu u iznosu od 2.500,00 kn prema slijedećem predlošku: