Prekvalifikacija za zanimanje dentalni/a asistent/ica: cijena

Osnovna cijena programa obrazovanja odraslih za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni asistent/ica iznosi 36.000,00 kn plativo u 18 obroka.

Ukoliko se kod kandidata utvrdi dodatna razlika predmeta iz općeg dijela nastavnog plana, što ovisi o prethodno završenom obrazovanju (samo osnovna ili srednja škola s različitim općim predmetima od općih predmeta propisanih nacionalnim kurikulumom/nastavnim planom za zanimanje dentalni asistent/ica), ukupna cijena će se formirati zbrajanjem osnovne cijene i potrebne razlike dodatnih predmeta iz općeg dijela nastavnog plana/kurikuluma.

Cijena svakog dodatnog predmeta iz općeg dijela nastavnog programa iznosi 600,00 kn.

Kod upisa potrebno je izvršiti uplatu u iznosu od 2.500,00 kn prema slijedećem predlošku: