Talijanski u dentalnom turizmu

Bavite se ili se želite baviti dentalnim turizmom ili pak želite početi raditi s pacijentima iz Italije? Upišite tečaj talijanskog jezika u dentalnoj medicini i iskoristite jedinstvenu priliku za svladavanje jezične i kulturološke barijere između sebe i svojih pacijenata iz Italije.

Tečaj talijanskog jezika u dentalnoj medicini je nastavak razvoja naše obrazovne ponude. Višegodišnje iskustvo temeljeno na uspješnoj edukaciji dentalnih asistenata i voditelja u zdravstvenom turizmu pokazalo nam je potrebu za uvođenjem specijaliziranog tečaja koji omogućava polaznicima uspješnu usmenu i pismenu komunikaciju na talijanskom jeziku s pacijentima odnosno potencijalnim korisnicima zdravstvenih usluga iz Italije.

Tečaj talijanskog jezika za doktore dentalne medicine i dentalne asistente te za sve druge koji se žele osposobiti za rad s pacijentima iz Italije pruža sljedeće:

 • usvajanje osnova talijanskog jezika i gramatike
 • usvajanje posebnog rječnika u dentalnoj medicini
 • jezične vježbe s nastavnikom talijanskog jezika (simulacija stvarnih situacija uživo)
 • upućivanje u kulturološki aspekt Italije
 • pristup e-platformi (video simulacija stvarnih situacija u ordinaciji i drugim vrstama interakcije usko vezane za dentalni turizam)
 • online tutoring i vježbe

Tečaj talijanskog u dentalnom turizmu može se upisati na dvije razine, a druga razina se može pohađati na dva načina:

I. RAZINA

 • Tečaj za početnike – kombinirana nastava

Tečaj za početnike putem kombinirane nastave provodi se kroz 30 sati nastave (1 sat = 60 minuta) u predavaonici i 30 sati (1 sat = 60minuta) vođenog interaktivnog rada putem e-platforme.

Nastava se održava 1x tjedno po 120 minuta za početnike.

Za upis ovog tečaja nije potrebno imati predznanje talijanskog jezika.

II. RAZINA

 • Tečaj za napredne – kombinirana nastava

Podrazumijeva se da ovaj tečaj pohađaju osobe koje već imaju osnovno predznanje iz talijanskog jezika.

Tečaj za napredne organiziran je kroz 30 sati nastave (1 sat = 45minuta) u predavaonici i 30 sati (1 sat = 45minuta) vođenog interaktivnog rada putem e – platforme.

Nastava se održava 1x tjedno po 3 školska sata.

 • Tečaj za napredne putem e-učenja

Podrazumijeva se da ovaj tečaj pohađaju osobe koje već imaju osnovno predznanje iz talijanskog jezika. 

Tečaj za napredne putem e-učenja namijenjen je onima koji fizički ne mogu biti u predavaonici učilišta zbog poslovnih obveza ili velike udaljenosti od mjesta prebivališta do učilišta.

Tečaj za napredne putem e-učenja provodi se putem 30 sati nastave (1 sat = 45minuta) u virtualnoj učionici (web konferencija) i 30 sati (1 sat = 45minuta) vođenog interaktivnog rada putem e-platforme.

Nastava se održava 1x tjedno po 3 školska sata.

Provedba tečaja

Tečajevi se provode u zimskom semestru (studeni – ožujak) i ljetnom semestru (ožujak-srpanj).

Prijave za tečaj

Za početni i napredni tečaj s kombiniranom nastavom te napredni tečaj putem e-učenja prijave se zaprimaju tijekom cijele godine. Nastava se organizira kada se formira skupina polaznika. Ako ste zainteresirani za tečaj, molimo Vas da popunite obrazac za prijavu kako bismo Vas mogli povratno kontaktirati i informirati o početku nastave.

Upisi i početak nastave

Upisi za tečajeve vršit će se po formiranju skupine. Prijave se zaprimaju tijekom cijele godine.

Inicijalni test

Test za samoprovjeru talijanskog jezika možete naći ovdje.

 

Ako želite nešto komentirati, pitati ili predložiti, slobodno to učinite putem sljedećeg obrasca:

  Suglasan/a sam da se svi traženi podaci koriste za potrebe postupka upisa u program Učilišta Ambitio sukladno važećim propisima u obrazovanju odraslih i sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije.