Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta: Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska (KK.09.1.3.01.0011)

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (Europski fond za regionalni razvoj)

Nositelj projekta: Škola za medicinske sestre Mlinarska 

Partneri projekta:

Zdravstveno učilište

Grad Zagreb

Suradnici na projektu:

Opći cilj projekta

Povećati relevantnost i kvalitetu strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Posebni cilj projekta

  • unaprijediti infrastrukturu i osuvremeniti opremu RCK Mlinarska u svrhu poboljšanja prostorno-tehničkih uvjeta za provedbu obrazovnih programa u sektoru zdravstva
  • unaprijediti i ojačati suradnju s drugim sličnim centrima za stjecanje praktičnih vještina i teorijskih znanja usklađenih s potrebama tržišta rada uz rast zapošljivosti polaznika i povećanje regionalnog učinka programa

Svrha projekta

Provedbom ovog projekta značajno de se unaprijediti infrastruktura Regionalnog centra kompetentnosti Mlinarska u (pod)sektoru zdravstva. Ulaganjem u infrastrukturne radove i opremanje modernom opremom stvorit de se prostorni i tehnički uvjeti kojim de se osigurati povećanje relevantnosti i razvoj visokokvalitetnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sektoru zdravstva te njegovo usklađenje s potrebama tržišta rada uz povećanje zapošljivosti polaznika programa strukovnog obrazovanja i jaču suradnju sa sličnim centrima.

Glavne aktivnosti RCK bit će redovno obrazovanje, dokvalifikacije i prekvalifikacije te obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje. RCK je namijenjen različitim skupinama korisnika: redovnim učenicima, osobama sa završenom srednjom školom koje se žele prekvalificirati za neko od zanimanja u podsektoru zdravstva, osobama koje nisu započele ili su prekinule srednjoškolsko obrazovanje i koje žele steći kvalifikaciju u podsektoru zdravstva, učenicima s teškoćama, građanima, odgojno-obrazovnim i zdravstvenim djelatnicima.

RCK će potaknuti suradnju s dionicima iz raznih sektora kako bi se obrazovni programi prilagodili potrebama na tržištu rada čime će dati velik doprinos u poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja. Suradnja s gospodarskim i obrazovnim suradnicima omogućit će praktičnu obuku za učenike, nastavnike i zaposlenike u skladu s potrebama tržišta rada uz sudjelovanje na regionalnoj razini i omogućenu suradnju sa sličnim centrima u EU.

Ukupna vrijednost projekta: 28.948.899,52 kn

Ukupna EU bespovratna sredstva: 28.948.899,52 kn

Razdoblje provedbe projekta: 26 mjeseci, od 16. srpnja 2019. do 16. rujna 2021.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Alen Stranjik

Funkcija: Ravnatelj Učilišta Ambitio

Broj telefona: +385 1 4677 802

E-mail: alen.stranjik@uciliste-ambitio.hr

Projekt se financira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Učilišta Ambitio.