Gudelj Marija

Marija Gudelj, mag. educ. philol. ital., rođena je 12. prosinca 1988. u Splitu. Osnovnu školu završila je u Brelima, a srednju školu (smjer jezična gimnazija)…

Pročitaj više