Usavršavanje za voditelja/icu zdravstvenog turizma: nastavni plan i program

Rbr.

Nastavna cjelina

Broj sati

Ukupno

T

VJ

PN

1.

Poduzetništvo u zdravstvenome turizmu

4

5

9

2.

Organizacija poslovanja u zdravstvenome turizmu

9

10

19

3.

Medicinski aspekti u zdravstvenome turizmu

7

5

12

4.

Wellness aspekti u zdravstvenome turizmu

6

2

8

5.

Lječilišni aspekti u zdravstvenome turizmu

7

4

11

6.

Turistička ponuda na destinaciji

14

10

24

7.

Komunikacija u zdravstvenome turizmu

10

5

15

8.

Marketing i prodaja u zdravstvenome turizmu

17

14

31

9.

Informacijske tehnologije u zdravstvenom turizmu

2

3

5

10.

Pravni propisi i standardi u zdravstvenome turizmu

3

2

5

11.

Engleski jezik u zdravstvenome turizmu

3

12

15

12.

Praktična nastava

40

40

UKUPNO:

82

72

40

194

T – teorijska nastava
VJ –vježbe
PN – praktična nastava