Unaprjeđenje pismenosti u Zdravstvenom učilištu

KAKO JE DOŠLO DO POKRETANJA PROJEKTA

Učilište Ambitio kao partner Zdravstvenom učilištu Zagreb uspješnom prijavom na natječaj Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja sredstvima iz Europskog socijalnog fonda upravlja i administrira projekt te pruža tehničku i operativnu potporu nastavnicima Zdravstvenog učilišta u razvoju novih programa, njihovoj implementaciji i provedbi s učenicima, organiziranju i izvođenju terenske nastave te izradi digitalnih repozitorija nastavnih sadržaja. Uspješna suradnja učilišta Ambitio i Zdravstvenog učilišta traje već duži niz godina, jer obje ustanove imaju srodne obrazovne programe. Budući da Zdravstveno učilište ima značajne ljudske kapacitete koji mogu i žele dati svoj doprinos u razvoju novih fakultativnih i izvannastavnih programa sa svrhom unaprjeđenja pismenosti učenika škole, a Učilište Ambitio ima iskustva u izvođenju EU projekata veće vrijednosti te ima zaposlenike koji su u više navrata aktivno sudjelovali u radu projektnih timova EU projekata, dogovorena je suradnja na ovom projektu.

 

Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta: Unaprjeđenje pismenosti u Zdravstvenom učilištu

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja (Europski socijalni fond)

Nositelj projekta: Zdravstveno učilište Zagreb

Partner projekta: Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih

 

 

Cilj projekta:

Razvoj i provedba 10 novih fakultativnih/izvannastavnih programa u okviru školskog kurikuluma usmjerenih na razvoj prirodoslovne, matematičke, digitalne, medijske, čitalačke, multikulturalne i višejezične pismenosti.

 

Svrha projekta:

Zdravstveno učilište Zagreb kao nositelj projekta i Učilište Ambitio kao partner razvit će i u Školski kurikulum Zdravstvenog učilišta implementirati 10 novih fakultativnih i izvannastavnih programa usmjerenih na razvoj prirodoslovne, matematičke, digitalne, medijske, čitalačke, multikulturalne i višejezične pismenosti učenika.

Projekt obuhvaća dvije ciljne skupine i to učenike srednjih škola i nastavnike.

Projektom će se razviti kompetencije učenika potrebne za nastavak školovanja ili kvalitetan ulazak na tržište rada, kao i svijest o važnosti cjeloživotnog učenja. Time će se postići krajnji cilj unaprjeđenja pismenosti razvijanjem skupa vještina i znanja koje će ih osposobiti za pronalaženje, kritičko vrednovanje, obradu i korištenje informacija, što je ujedno i glavna dodana vrijednost i utjecaj koji će projekt dugoročno gledano imati na ovu ciljnu skupinu.

Osim učenika, ojačat će se i osobni nastavnički kapaciteti i razviti nove kompetencije nastavnika kao druge ciljne skupine, u primjeni metoda učenja i obrazovnih programa temeljenih na ishodima učenja. Time će se nastavnici usavršiti u područjima medijske, digitalne, prirodoslovne, matematičke, višejezične, multikulturalne i čitalačke pismenosti i steći dodatne kompetencije. Ujedno će ovakav pristup omogućit nastavnicima veću usmjerenost na inovativni pristup učenju, što bi ujedno trebala biti i glavna dodana dugoročna vrijednost koju će projekt dati ovoj ciljnoj skupini.

 

Očekivani rezultati projekta:

  • Razvoj programa i digitalnih repozitorija za deset izvannastavnih aktivnosti i fakultativnih predmeta unutar školskog kurikuluma za više vrsta pismenosti
  • Stručno usavršavanje nastavnika Zdravstvenog učilišta u primjeni metoda učenja i obrazovnih programa temeljnih na ishodima učenja
  • Provedba izvannastavnih aktivnosti i fakultativnih predmeta unutar školskog kurikuluma za više vrsta pismenosti tijekom šk. god. 2018./2019.
  • Uvođenje sustava za učenje na daljinu Merlin u školi

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.489.755,23 kn

Ukupna EU bespovratna sredstva: 1.489.755,23 kn

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca, od 30. studenog 2017. do 29. studenog 2019.

 

Kontakt osoba za dodatne informacije: Alen Stranjik

Funkcija: Ravnatelj Učilišta Ambitio

Broj telefona: +385 1 4677 802

Email: alen.stranjik@uciliste-ambitio.hr

 

Više detalja možete pronaći na web stranici projekta.

 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Učilišta Ambitio.