Dentalni asistent: program tečaja

PROGRAM TEČAJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA, 7. rujna 2019.

9.00 – 9.15 Pozdravni govor organizatora sudionicima tečaja
1. DIO
9.15-10.15 Gluhi, slijepi i slabovidni pacijenti i pacijenti sniženog intelektualnog kapaciteta u dentalnoj ordinaciji- specifičnosti komunikacije

Dr. sc. Zlatka Kozjak Mikić, prof. psih.

10.15 -11.00 Rad u paru/grupi: Prikaz slučaja – demonstracija preporučenih obrazaca komunikacije

Dr. sc. Zlatka Kozjak Mikić, prof. psih.

11.00 – 11.45 Pauza za ručak
2. DIO
11.45 – 12.45 Dentalni asistent/ica – član tima u oralnoj medicini

Branka Crnković, bacc. med. techn.

12.45 – 13.30 Praktična radionica: Demonstracija instrumenata i pribora za izvođenje oralnih testova

Branka Crnković, bacc. med. techn.

13.30 – 14.30    Parenteralna terapija u ordinaciji dentalne medicine – što, kako i kada?
Dijana  Didak , bacc. med. techn., Maja Barošević, bacc. med. techn.
14.30 – 15.30 Praktična radionica: Demonstracija pripreme pribora i materijala za aplikaciju parenteralne  terapije

Dijana  Didak , bacc. med. techn., Maja Barošević, bacc. med. techn.

15.30 – 16.00     Osvrt na tečaj i druženje