Dentalni asistent: cjenik

Tečaj stručnog usavršavanja – dentalni asistent – 4/2019 “Gluhi, slijepi, slabovidni i pacijenti s intelektualnim poteškoćama u ordinaciji dentalne medicine – specifičnosti komunikacije; Dentalni/a asistent/ica – član tima u oralnoj medicini; Parenteralna terapija u ordinaciji dentalne medicine – što, kako i kada?”.

Cijena tečaja: 1.500,00 kn.

Za bivše i sadašnje polaznike nekih od formalnih programa obrazovanja Učilišta Ambitio odobrava 5 % popusta.

Uplate za tečaj vrše se putem žiro računa (IBAN): HR3523400091110511083 . U rubrici poziv na broj obavezno upisati OIB osobe koja će nazočiti tečaju, a u rubrici opis plaćanja navesti “Tečaj 4/2019-dentalni asistent/ ime i prezime sudionika”.