Dentalni asistent

Učilište Ambitio uz svoje formalne programe obrazovanja provodi i razne radionice i tečajeve stručnog usavršavanja. Dodatnom ponudom želimo svojim, ali i svim ostalim zainteresiranim polaznicima omogućiti kontinuirani osobni razvoj s ciljem razvoja profesionalnih, ali i društvenih kompetencija.

Vaša želja za učenjem i novim spoznajama bila je naš motiv da se upustimo u zahtjevan projekt organizacije i prezentiranja tema, za koje smo procijenili da bi Vas mogle zanimati i naći konkretnu primjenu u Vašim radnim okruženjima. Zajedničko druženje, razmjena iskustava i znanja omogućit će nam da zajednički utječemo na razvoj kvalitete struke i osobno zadovoljstvo.

Tečaj stručnog usavršavanja – dentalni asistent – 1/2019 „Sterilizacija u dentalnoj medicini; Rizični pacijent s poremećajima disanja – što bi dentalni asistent trebao znati?; Dentalno asistiranje pri izradi kombiniranih protetskih radova”

Ovaj tečaj stručnog usavršavanja Hrvatska komora dentalne medicine vrednovala je kao tečaj stručnog usavršavanja s 10 bodova.

Mjesto održavanja tečaja:  Učilište Ambitio, Kuniščak 1A, Zagreb

Vrijeme održavanja tečaja: 16. veljače 2019. s početkom u 9:00 sati.

Ciljevi i zadaci tečaja:

  • prezentirati način pripreme, provođenja i kontrole sterilizacijskog postupka u ordinaciji dentalne medicine
  • prezentirati obilježja i terapijsko zbrinjavanje pacijenta s poremećajem disanja u ordinaciji dentalne medicine
  • objasniti i prezentirati postupke dentalnog asistenta u zbrinjavanju pacijenta pri izradi kombiniranog protetskog rada
  • pokazati specifičnosti dentalnog asistiranja u protetskim postupcima.

Za sudjelovanje potrebno je ispuniti obrazac za prijavu.

 

PREDAVAČI

 

Dijana Didak, bacc. med. techn. –  rođena je 22. 8. 1966. godine u Daruvaru. Osnovnu školu završila je u Bregani, a srednju medicinsku školu 1986. godine u Zagrebu. Do 1993. godine radi u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu. Na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu 2011. godine stječe zvanje prvostupnice sestrinstva.

U periodu od 1993. do 1995. godine radi u Domu umirovljenika Trnje, a od 1995. do 2000. godine u kućnoj njezi privatne Zdravstvene ustanove. U Stomatološkoj poliklinici Zagreb radi u razdoblju od 2000. do 2015. godine iz koje na poziv Zdravstvenog  učilišta odlazi na mjesto predavača strukovnih predmeta u smjeru dentalni/a asistent/ica. Godine 2016. na KBF-u u Zagrebu završava pedagoško obrazovanje i stječe naziv strukovnog nastavnika. U Učilištu Ambitio predaje kao stručni suradnik od njegovog osnivanja 2013. godine do danas.

 

Jasna Mustač, med. ses., pohađala je Školu za medicinske sestre Vrapče u Zagrebu u periodu od 1976. do 1980. godine. Od 1980. do 1992. godine radila je u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ na odjelu kirurgije, a od 1992. godine radi u Stomatološkoj poliklinici Zagreb. Dodatne kompetencije u području medicine stekla je na osposobljavanju djelatnika za obavljanje poslova sterilizacije u zdravstvenim ustanovama.

 

 

 

Zdenka Grilec, bacc. med. techn. rođena je 1982. godine u Zaboku. Godine 1996. završila je osnovnu školu u Pregradi, a Školu za medicinske sestre Vinogradska u Zagrebu 2000. godine. Godine 2006. radila je u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ u Zagrebu, a 2011. godine završila je izvanredni studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

 

 

 

Dr. sc. Mirela Maver Bišćanin, dr. med. dent., spec. protetike, doktorica medicinskih znanosti iz područja dentalne medicine, specijalistica stomatološke protetike, rođena je 1974. godine u Šibeniku. Srednju zubotehničku školu završila je u Zagrebu gdje je i diplomirala na Stomatološkom fakultetu 1999. godine. Doktorsku disertaciju  pod naslovom „Utjecaj spektralnih značajki niskofrekventnoga UV i vidljivoga nekoherentnoga impulsnoga zračenja na in vitro rast Candidae albicans“ obranila je 2012. godine pri istom fakultetu.

Specijalistički ispit iz stomatološke protetike položila je 2007. godine, a otada je i zaposlena u Stomatološkoj poliklinici Zagreb. Godine 2015. imenovana je na mjesto voditelja Odjela stomatološke protetike u istoj ustanovi.

Autorica je više članaka u znanstvenim i stručnim časopisima iz područja dentalne medicine. Članica je Hrvatske komore dentalne medicine te aktivno govori engleski i njemački jezik.

 

Jadranka Petrinec, bacc. med. techn. – rođena je u Zagrebu 1965. godine. Završila je srednju Medicinsku školu u Zagrebu (smjer primaljstvo) i preddiplomski studij sestrinstva na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu s temom Specifičnost doživljaja boli i zadaci medicinske sestre u ordinaciji dentalne medicine. Zaposlena je na radnom mjestu medicinske sestre u Stomatološkoj poliklinici Zagreb od 1987.

U Učilištu Ambitio predaje predmete Zdravstvena njega i Dentalno asistiranje.