Dentalni asistent

Učilište Ambitio uz svoje formalne programe obrazovanja provodi i razne radionice i tečajeve stručnog usavršavanja. Dodatnom ponudom želimo svojim, ali i svim ostalim zainteresiranim polaznicima omogućiti kontinuirani osobni razvoj s ciljem razvoja profesionalnih, ali i društvenih kompetencija.

Vaša želja za učenjem i novim spoznajama bila je naš motiv da se upustimo u zahtjevan projekt organizacije i prezentiranja tema, za koje smo procijenili da bi Vas mogle zanimati i naći konkretnu primjenu u Vašim radnim okruženjima. Zajedničko druženje, razmjena iskustava i znanja omogućit će nam da zajednički utječemo na razvoj kvalitete struke i osobno zadovoljstvo.

Tečaj stručnog usavršavanja – dentalni asistent – 4/2019 “Gluhi, slijepi, slabovidni i pacijenti s intelektualnim poteškoćama u ordinaciji dentalne medicine – specifičnosti komunikacije; Dentalni/a asistent/ica – član tima u oralnoj medicini; Parenteralna terapija u ordinaciji dentalne medicine – što, kako i kada?”.

Ovaj tečaj stručnog usavršavanja Hrvatska komora dentalne medicine vrednovala je kao tečaj stručnog usavršavanja s 10 bodova.

Mjesto održavanja tečaja:  Učilište Ambitio, Kuniščak 1A, Zagreb

Vrijeme održavanja tečaja: 7. rujna 2019. s početkom u 9:00 sati.

Za sudjelovanje potrebno je ispuniti obrazac za prijavu.

 

CILJEVI I ZADACI RADNOGA TEČAJA:

  • objasniti razliku između gluhih osoba, osoba s teškoćama sluha i prelingvalno gluhih osoba
  • demonstrirati kroz vježbu poželjne komunikacijske obrasce u zbrinjavanju slabovidnih, slijepih i pacijenata s intelektualnim teškoćama
  • prezentirati specifičnosti dentalnog asistiranja u oralnoj medicini
  • objasniti protokole izvođenja dijagnostičko-laboratorijskih testova u ordinaciji oralne medicine
  • izdvojiti specifičnosti primjene parenteralne terapije u uvjetima ordinacije dentalne medicine
  • objasniti načine i tehnike primjene parenteralne terapije
  • demonstrirati otvaranje venskog puta u hitnim stanjima.

 

PREDAVAČI

dr. sc. Zlatka Kozjak Mikić

Dr. sc. Zlatka Kozjak Mikić rođena je 1963. u Zagrebu. Diplomski i poslijediplomski studij psihologije završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu  gdje je i obranila doktorsku disertaciju. Radila je kao psihologinja  u predškolskoj ustanovi, u okviru koje je stekla znanja i kompetencije u komunikaciji s djecom u dobi od šest mjeseci do polaska u školu i njihovim roditeljima. Dvadesetak je godina radila u Školi za primalje, u okviru koje je njezino područje interesa bila prenatalna psihologija, priprema za roditeljstvo i  poučavanje budućih primalja. Brojnim autorskim prilozima kroz više godina sudjelovala je u televizijskoj emisiji „Filipove bebe“ koja se bavila trudnoćom, razvojem i odgojem djece.  

 Zaposlena je u Zdravstvenom učilištu kao psihologinja. Radi s nastavnicima, roditeljima i učenicima –  budućim zdravstvenim djelatnicima. Osmislila je i već niz godina s učenicima provodi radionice „Dentalni asistenti ZA zdravlje zubi“ za učenike osnovnih škola. Program je podržala Hrvatska komora dentalne medicine, verificiran je u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a dobio je nagradu grada Zagreba kao program koji unapređuje život i zdravlje djece (2014.). 

Osobito je orijentirana na rad s učenicima s posebnim potrebama – gluhim, slijepim i slabovidnim učenicima te učenicima s intelektualnim poteškoćama. U suradnji sa Savezom gluhih i nagluhih Grada Zagreba osmislila je i provela program senzibiliziranja učenika za potrebe gluhih vršnjaka (2016.). 

Voditeljica je Međužupanijskog stručnog vijeća psihologa strukovnih škola te članica Povjerenstva za stručne ispite psihologa pri Agenciji za odgoj i obrazovanje. Dugogodišnja je suradnica Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu na kolegijima Metode zdravstvenog odgoja i promocije zdravlja, Razvojna psihologija i Komunikacijske vještine.  

Veseli je stalno unaprjeđivanje vlastitog znanja i kompetencija, a, ono što zna, prenosi na stručnim skupovima odgojno-obrazovnih djelatnika te objavljivanjem stručnih i znanstvenih radova.

 

Branka Crnković, bacc. med. techn. 

Branka Crnković rođena je 1960. u Oroslavlju. Nakon osnovne i srednje škole 1982. godine završila Višu školu za medicinske sestre i zdravstvene tehničare u Zagrebu. 

Radila u Općoj bolnici Zabok na poslovima glavne sestre kirurgije i u Domu zdravlja Trešnjevka na poslovima patronažne sestre. 

Od 1994. do danas radi na Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb / Stomatološki fakultet u Zagrebu na poslovima glavne sestre Kliničkog zavoda za oralnu medicinu. 

Prisustvovala je brojnim edukativnim skupovima za medicinske sestre i dentalne asistente kao sudionik i predavač. 

 

Maja Barošević, bacc. med. techn. 

Maja Barošević glavna je sestra Kliničkog zavoda za oralnu kirurgiju. Rođena je 1970. godine u Vukovaru, srednju medicinku školu završila je 1989. u Osijeku. Iste godine započinje raditi u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i specijalizira se za njegu imunokompromitiranih bolesnika,. Godine 1995. započinje raditi na Klinici za stomatologiju, Zavodu za dječju i preventivnu stomatologiju, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2011. radi kao glavna sestra Kliničkog Zavoda za oralnu kirurgiju Klinike za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Održala je brojna predavanja u sklopu tečajeva trajne edukacije dentalnih asistenata te sudjelovala u više radnih tečajeva trajne edukacije doktora dentalne medicine. 

 

 

Dijana Didak, bacc. med. techn. 

Dijana Didak rođena je 22. 8. 1966. godine u Daruvaru. Osnovnu školu završila je u Bregani, a srednju medicinsku školu 1986. godine u Zagrebu. Do 1993. godine radila je u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu. Na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu 2011. godine stekla je zvanje prvostupnice sestrinstva. U razdoblju od 1993. do 1995. godine radila je u Domu umirovljenika Trnje, a od 1995. do 2000. godine u kućnoj njezi privatne Zdravstvene ustanove. U Stomatološkoj poliklinici Zagreb radila je u razdoblju od 2000. do 2015. godine iz koje je na poziv Zdravstvenog  učilišta prešla na mjesto predavača strukovnih predmeta u smjeru dentalni/a asistent/ica. Godine 2016. na KBF-u u Zagrebu završila je pedagoško-psihološko obrazovanje i stekla naziv strukovnog nastavnika. U Učilištu Ambitio predaje kao stručni suradnik od njegovog osnivanja 2013. godine do danas.