Dentalni asistent

Učilište Ambitio uz svoje formalne programe obrazovanja provodi i razne radionice i tečajeve stručnog usavršavanja. Dodatnom ponudom želimo svojim, ali i svim ostalim zainteresiranim polaznicima omogućiti kontinuirani osobni razvoj s ciljem razvoja profesionalnih, ali i društvenih kompetencija.

Vaša želja za učenjem i novim spoznajama bila je naš motiv da se upustimo u zahtjevan projekt organizacije i prezentiranja tema, za koje smo procijenili da bi Vas mogle zanimati i naći konkretnu primjenu u Vašim radnim okruženjima. Zajedničko druženje, razmjena iskustava i znanja omogućit će nam da zajednički utječemo na razvoj kvalitete struke i osobno zadovoljstvo.

Tečaj stručnog usavršavanja – dentalni asistent – 2/2019 “Dentalno asistiranje u implantološkim oralnokirurškim zahvatima; Naručivanje pacijenata u ordinaciji dentalne medicine; Profesionalni rizici u radu s pacijentima oboljelima od hepatitisa u ordinaciji dentalne medicine”

Ovaj tečaj stručnog usavršavanja Hrvatska komora dentalne medicine vrednovala je kao tečaj stručnog usavršavanja s 10 bodova.

Mjesto održavanja tečaja:  Učilište Ambitio, Kuniščak 1A, Zagreb

Vrijeme održavanja tečaja: 27. travnja 2019. s početkom u 9:00 sati.

Za sudjelovanje potrebno je ispuniti obrazac za prijavu.

 

CILJEVI I ZADACI RADNOGA TEČAJA:

  • demonstrirati pripremu instrumenta u implantološkom oralnokirurškom zahvatu
  • primijeniti specifične postupke u procjeni pacijentovog zdravstvenog stanja
  • objasniti specifičnosti trijažiranja i naručivanja dentalnih pacijenata
  • opisati nove smjernice i rizike u liječenju pacijenata oboljelih od HBV-a.

 

PREDAVAČI

 

Moira Černac, dent. asistent rođena je 1989. godine u Kopru, Sloveniji.

Upisuje osnovnu i srednju talijansku školu u Bujama, a nakon završetka ekonomske srednje strukovne škole zapošljava se u dentalnoj ambulanti u Bujama kao administrator/voditelj.

U međuvremenu upisuje prekvalifikaciju za zanimanje dentalni/a asistent/ica u Učilštu Ambitio, a pri završetku školovanja preselila se u Zagreb gdje je odradila pripravnički staž u privatnoj poliklinici, u kojoj je ostala raditi i nakon stažiranja. U kratkom vremenu postaje glavna sestra u kirurgiji i desna ruka vlasnika poliklinike.

 

Tihomir Habjanec, dr. med. dent. rođen 1983. godine u Zagrebu.

Godine 2002. maturirao je na Zdravstvenom učilištu, smjer zubni tehničar. Na studiju dentalne medicine diplomirao je 2009. godine u Zagrebu. Ttenutačno pohađa poslijediplomski specijalistički studij dentalne medicine. Od 2013. godine do 2018. radio je u Domu zdravlja Zagreb-Zapad. Od 2018. godine zaposlen je u Zdravstvenom centru NOVAMED.

 

 

 

 

Marica Trogrlić, bacc. med. techn. rođena je 1971. godine u Zagrebu. U Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ zaposlena je od 25. rujna 1990. godine.

Godine 2008. diplomirala je na Zdravstvenom veleučilištu kao redoviti student u trajanju od tri godine te stekla stručno zvanje prvostupnica sestrinstva s temom diplomskog rada „Utjecaj primjene paracetamola na nuspojave interferonske terapije“.

Godine 2010. izabrana je u suradničko zvanje asistenta na Katedri za zdravstvenu njegu pri Zdravstvenom veleučilištu i otada demonstrira vježbe studentima trećeg semestra „Zdravstvena njega odraslih“ i studentima drugog sestra „Kliničke vježbe zdravstvene njege“.

Tijekom 2014. godine sudjelovala je nekoliko puta na tečaju „Virus ebole – mjere zaštite” u Klinici za infektivne bolesti kao edukator medicinskog osoblja za oblačenje i skidanje osobne zaštitne opreme u radu s bolesnicima kod kojih se sumnja na karantenske bolesti. Također je sudjelovala u izradi plakata za oblačenje i skidanje osobne zaštitne opreme. Zajedno s glavnom medicinskom sestrom Odjela i glavnom sestrom Klinike sudjelovala je u organizaciji opremanja Odjela zaštitnom opremom. Dana 21. listopada 2014. godine imenovana je članom Povjerenstva za organizaciju zbrinjavanja pacijenata oboljelih od karantenskih bolesti.

Od 2016. godine glavna je sestra Odjela za virusni hepatitis.

Godine 2016. upisuje diplomski studij sestrinstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Tijekom dugogodišnjeg rada na Odjelu za virusni hepatitis stekla je veliko znanje i sestrinske vještine u radu s bolesnicima oboljelim od virusnih hepatitisa. Izradila je brošure pod nazivom „Informacije za bolesnike oboljele od kroničnog hepatitisa“ i „Pravilna primjena terapije – Dnevnik terapije“ koje bolesnicima pružaju informacije o virusnom hepatitisu te pravilnoj primjeni terapije.

Također sudjeluje i u edukaciji kroničnih bolesnika o samoprimjeni terapije. Surađuje s kliničkim povjerenstvom za odobrenje terapije bolesnicima oboljelim od kroničnih hepatitisa. Uz osobnu edukaciju, edukator je medicinskim sestrama pripravnicima, srednjim medicinskim sestrama te učenicama srednjih medicinskih škola. Planira i provodi zdravstvenu njegu infektoloških bolesnika kao i organizaciju rada na Odjelu. Predavač je na tečajevima Hrvatske komore medicinskih sestara u okviru trajne edukacije medicinskih sestara. Napisala je više stručnih radova posvećenih zdravstvenoj njezi bolesnika oboljelih od hepatitisa i zbrinjavanju bolesnika oboljelih od karantenskih bolesti te aktivno sudjeluje na kongresima, seminarima, edukativnim radionicama u svrhu kontinuiranog stručnog usavršavanja.

Članica je Hrvatske udruge medicinskih sestara, Infektološkog društva, Hrvatske komore medicinskih sestara i Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i medicinskih tehničara.