Radionice i tečajevi - Tehnike venepunkcije i biološki materijali u dentalnoj medicini

Program radnog tečaja

8.45 – 9.00  Prijava sudionika

9.00 – 9.15  Pozdravni govor organizatora sudionicima 

TEORIJSKI DIO

9.15 – 10.15  „Tehnike venepunkcije“

10.15 – 11.30 Demonstracija tehnike venepunkcije na školskom fantomu modela ruke

11.30 – 12.00  Pauza

PRAKTIČNI DIO

12.00 – 13.30 Demonstracija venepunkcije na školskom fantomu modela ruke (aktivno uključivanje sudonika) 

13.30 – 15.00  Biološki materijali u dentalnoj medicini – demonstracija pripreme pribora i materijala za dobivanje plazme bogate faktorima rasta i autolognog dentinskog grafta (aktivno uključivanje sudionika) 

15.00 – 15.15 Evaluacija (evaluacijski listići) i dodjela potvrda o sudjelovanju

 

DATUM RADIONICE

24. 2. 2024.

Mjesto održavanja radionice

Učilište Ambitio, Kuniščak 1A, Zagreb.

Cijena

165,00 EUR
Za bivše i sadašnje polaznike Učilišta Ambitio odobravamo 10 % popusta
Maksimalan broj sudionika: 15
Cijena uključuje kavu i osvježenje

Način plaćanja

Žiro račun (IBAN): HR3523400091110511083
Poziv na broj: OIB polaznika
“Radni tečaj 1/2024 – ime i prezime sudionika”