Radionice i tečajevi - Tehnike venepunkcije i biološki materijali u dentalnoj medicini

Barošević Maja

Maja Barošević, mag. med. techn., rođena je 12. svibnja 1970. godine u Vukovaru. U Iloku je završila osnovnu školu, a u Osijeku 1989. godine srednju

Više

DATUM RADIONICE

24. 2. 2024.

Mjesto održavanja radionice

Učilište Ambitio, Kuniščak 1A, Zagreb.

Cijena

165,00 EUR
Za bivše i sadašnje polaznike Učilišta Ambitio odobravamo 10 % popusta
Maksimalan broj sudionika: 15
Cijena uključuje kavu i osvježenje

Način plaćanja

Žiro račun (IBAN): HR3523400091110511083
Poziv na broj: OIB polaznika
“Radni tečaj 1/2024 – ime i prezime sudionika”