Radionice i tečajevi - Tehnike venepunkcije i biološki materijali u dentalnoj medicini

Slike sa stručno-edukativne radinice “Intraoralno skeniranje i dizajniranje u dentalnoj protetici i ortodonciji” – 1. travnja 20123.

Slike sa stručno-edukativne radionice “Dentalno asistiranje u implantologiji” –  25. veljače 2022.

Slike sa stručno-edukativne radionice “Venepunkcija u ordinaciji dentalne medicine” –  3. prosinca 2022.

Slike sa stručno-edukativne radionice dentalne fotografije The Bigger Picture by Miloš Ljubičić –  11. lipnja 2022.

Slike hands-on tečaja “Izrada direktnih kompozitnih ljuskica injekcijskom tehnikom”  – 10. lipnja 2022.

Slike sa stručno-edukativne radionice venepunkcija u ordinaciji dentalne medicine – 26. ožujka 2022.

Slike sa stručno-edukativne radionice dentalne fotografije The Bigger Picture by Miloš Ljubičić – 4. i 5. veljače 2022.

Slike sa stručno-edukativne radionice – dentalni tim – 20. studeni 2021.

Slike s tečaja stručnog usavršavanja – dentalni asistent – 4/2019

Slike s tečaja stručnog usavršavanja – dentalni asistent – 3/2019

Slike s tečaja stručnog usavršavanja – dentalni asistent – 2/2019

Slike s tečaja stručnog usavršavanja – dentalni asistent – 1/2019

Slike s četvrte stručno-edukativne radionice održane 15. rujna 2018. 

Slike s treće stručno-edukativne radionice održane 17. svibnja 2018. u sklopu kongresa DENTEX 2018. “Rad UŽIVO u ordinaciji”

Slike s druge interaktivne stručno-edukativne radionice održane 3. ožujka 2018.

Slike s ponovljene prve interaktivne stručno-edukativne radionice održane 3. veljače 2018.

Slike s prve interaktivne stručno-edukativne radionice održane 2. prosinca 2017.

DATUM RADIONICE

24. 2. 2024.

Mjesto održavanja radionice

Učilište Ambitio, Kuniščak 1A, Zagreb.

Cijena

165,00 EUR
Za bivše i sadašnje polaznike Učilišta Ambitio odobravamo 10 % popusta
Maksimalan broj sudionika: 15
Cijena uključuje kavu i osvježenje

Način plaćanja

Žiro račun (IBAN): HR3523400091110511083
Poziv na broj: OIB polaznika
“Radni tečaj 1/2024 – ime i prezime sudionika”