Radionice i tečajevi - Dentalno asistiranje u implantologiji

Program stručno-edukativne radionice

8.45 – 9.00  Prijava sudionika

9.00 – 9.15  Pozdravni govor organizatora sudionicima 

TEORIJSKI DIO

9.15 – 10.15 Dentalna implantologija od A do Z – Sanja Husedžinović, univ. mag. med. dent., spec. oralne kirurgije

PRAKTIČNI DIO

10.15 – 11.45 Aktivno uključivanje sudionika u pripremu kirurških instrumenata, implatoloških instrumenata, aparata, stomatološke jedinice, pacijenta i dentalnog tima kod ugradnje implantata – Andrea Krcunović, bacc. med. techn. 

11.45 – 12.00 Pauza

PRAKTIČNI DIO

12.00 – 13.30 Asistiranje kod uzimanje otisaka za izradu protetskog rada na implantatima – Jadranka Petrinec, bacc. med. techn.

13.30 – 14.00 Evaluacija (evaluacijski listići) i dodjela potvrda o sudjelovanju

 

DATUM RADIONICE

25.11.2023.

Mjesto održavanja radionice

Učilište Ambitio, Kuniščak 1A, Zagreb.

Cijena

120,00 EUR / 904,14 kn
Fiksni tečaj konverzije = 7,53450 kuna za 1 EUR
Za bivše i sadašnje polaznike Učilišta Ambitio odobravamo 10 % popusta
Maksimalan broj sudionika: 15
Cijena uključuje kavu i osvježenje

Način plaćanja

Žiro račun (IBAN): HR3523400091110511083
Poziv na broj: OIB polaznika
“Stručno-edukativna radionica 6/2023 – ime i prezime sudionika”