Usavršavanje za poslove dentalnog/e asistenta/ice

STIPENDIRANJE

Mogućnost stipendiranja programa uz sljedeće uvjete:

  • osoba mora biti između 18 i 29 godina starosti s prebivalištem u Gradu Zagrebu
  • minimalno 4 mjeseca nezaposlena i ne prijavljena minimalno ta 4 mjeseca na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
  • ne smije biti redoviti student ili učenik
  • ne smije sudjelovati u nekom drugom obliku obrazovanja (izvanredni studij, programi obrazovanja odraslih).

Uz gore navedene uvjete osoba mora zadovoljavati uvjete upisa u program:

  • završena minimalno četverogodišnja srednja, viša ili visoka škola iz sektora zdravstva i socijalne skrbi u Hrvatskoj ili jednakovrijedno obrazovanje u inozemstvu.

Ujedno je nužno imati položeni stručni ispit u matičnoj struci (osim u iznimnim slučajevima kada su osobe bile oslobođene obveze polaganja stručnoga ispita prema odluci Ministarstva zdravstva), koji nije uvjet za upis u program Učilišta Ambitio, ali je uvjet za dobivanje licence u Hrvatskoj komori dentalne medicine po završetku programa.

Ako zadovoljavate sve navedene uvjete, prijavni obrazac možete ispuniti OVDJE.

Stipendiranje je u 100 % iznosu cijene školarine. 

Što radi dentalni/a asistent/ica?

Dentalni/a asistent/ica asistira doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka na sljedeći način:

  1. priprema pacijenta, radno mjesto, instrumente i pribor za terapijski postupak 
  2. zbrinjava pacijenta nakon terapijskog postupka
  3. vodi evidenciju i propisanu medicinsku dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima.

U svom radu koristi se suvremenom informacijsko-komunikacijskom tehnologijom te komunicira s korisnikom dentalno-medicinskih usluga poštujući ljudsko dostojanstvo te kulturološke, vjerske, dobne, spolne i ekonomske različitosti.

Radi u timu dentalne medicine s doktorom dentalne medicine i u skladu s prihvaćenim standardima, zakonskim propisima i profesionalnom etikom te sudjeluje u edukaciji korisnika o osnovama oralne higijene i prevencije.

Program usavršavanja izvodi se putem:

Ukupno trajanje programa iznosi 252 sata odnosno 6 mjeseci.

Posebnost programa je u pristupu polaznicima i načinu edukacije koju omogućuje multimedijski interaktivni sustav za samostalno e–učenje jedini takav u regiji, odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Način izvođenja programa omogućava pohađanje usavršavanja polaznicima iz cijele Hrvatske i regije kao i pohađanje uz rad.

Učilište Ambitio ima jedinstveni vježbovni centar za dentalne asistente opremljen svom dentalnom opremom, instrumentima i materijalima. 

Dodatna pogodnost: Učilište Ambitio polaznicima pruža mogućnost dodatnih vježbi.

Program omogućava i stjecanje KPR-AVD međunarodnog certifikata koji se odnosi na osnovne postupke oživljavanja i zbrinjavanja hitnih stanja te rukovanje s automatskim defibrilatorima u skladu sa smjernicama Europskog društva za reanimatologiju.

KPR-AVD međunardoni certifikat omogućuje:

Program je odobren Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja kao formalni program koji se upisuje u e-radnu knjižicu. Rješenje možete ovdje.

Program je verificirala i Hrvatska komora dentalne medicine, a zdravstveni radnik koji isti upiše, oslobođen je od obveze stjecanja bodova za godinu u kojoj je bio polaznik tog programa.

Informacije o upisu u registar Hrvatske komore dentalne medicine i izdavanje dozvole za rad  (licenca) možete saznati ovdje.

Trajanje

252 sata, 6 mjeseci​

Provedba nastave

1x mjesečno, pet-sub + multimedijski sustav e-učenja​

Zaposli se kao dentalni asistent!