Misija

“Stvaranje nove vrijednosti u području ljudskih potencijala obrazovanjem i usavršavanjem osoba u deficitarnim područjima struke u interakciji s tržištem rada.”

Nove vrijednosti stvaramo obrazovanjem i prijenosom znanja i vještina koje prate suvremena dostignuća u znanosti i struci našim polaznicima.

Bez obzira na vrijeme u kojem živimo i radimo, za osobni profesionalni i društveni razvoj potrebno je obrazovanje koje će omogućiti ostvarivanje ciljeva. Našom misijom odredili smo da kontinuirano pratimo tržište rada i naše obrazovne programe stvaramo na temelju zahtjeva koji proizlaze iz njegovih potreba kako bi svojim polaznicima osigurali zapošljavanje i napredovanje na radnom mjestu.

U naše nastavne programe integriramo više vrijednosti koje će polazniku osigurati prednosti i primjenu na globalnoj razini. Osim stjecanja nacionalno akreditiranih ishoda učenja, znanja i vještina, polaznici kroz naše programe stječu i međunarodne certifikate potrebne za rad u europskim, ali i drugim zemljama svijeta. Naša je misija učiniti polaznike konkurentnim na tržištu rada.