Nakon prvih predavanja koja su održana u travnju 2017. godine održana su i druga predavanja koja se u Učilištu Ambitio održavaju u sklopu on-line programa usavršavanja za voditelja u zdravstvenom turizmu. Predavanje na temu Wellness aspekata i rizika u zdravstvenom turizmu održala je Sandra Martinčić, pomoćnica ravnatelja za komercijalne poslove Thalasso wellness centra Opatija. Predavanje o prodaji u zdravstvenom turizmu održao je Alfred Franković, klaster manager Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera, Organizaciju poslovanja u zdravstvnom turizmu održala je Buga Orban, voditelj marketinga za domaća i strana tržišta u dentalnom turizmu, Medicinske aspekte i rizike u zdravstvenom turizmu održao je Denis Kovačić, pomoćnik ministra zdravlja za zdravstveni turizam dok je Komunikacijske vještine održala psihologinja Sanja Jozić. Program u cijelosti traje 6 mjeseci.