Soft Skills Training

Online Soft Skills-training omvatte 10 volgende soft skills-modules in het Engels: Ik ben zelfbewust, ik ben empathisch, ik ben een productieve medewerker, ik ben een effectieve communicator, ik ben innovatief, ik ben probleemoplosser, ik ben cultureel responsief, ik ben digitaal geletterd, ik ben veerkrachtig en ik ben flexibel.

De training bestond uit een theoretisch gedeelte en de deelnemers werden uitgenodigd om geleerde vaardigheden in de praktijk te brengen met behulp van verschillende interactieve taken.

Ontvangers van deze badge kunnen het volgende doen:

Ik ben zelfbewust

 • het concept zelfbewustzijn uitleggen
 • de relatie tussen zelfbewustzijn en zelfrespect uitleggen
 • soorten zelfbewustzijn onderscheiden
 • de componenten van zelfbewustzijn onderscheiden
 • het belang van zelfbewustzijn in de werkomgeving uitleggen
 • de manieren noemen om zelfbewustzijn te ontwikkelen
 • Beoordeel verschillende aspecten van je eigen zelfbewustzijn.

Ik ben een probleemoplosser

 • de probleemsituatie beschrijven
 • de dimensies van kennis onderscheiden die belangrijk zijn voor het oplossen van problemen
 • strategieën voor probleemoplossing onderscheiden
 • strategieën voor probleemoplossing toepassen
 • stappen in probleemoplossing beschrijven
 • stappen in probleemoplossing toepassen
 • obstakels bij het oplossen van problemen beschrijven
 • manieren uitleggen om obstakels bij het oplossen van problemen te overwinnen
 • je eigen probleemoplossende vaardigheden evalueren

Ik ben empathisch

 • het begrip empathie uitleggen,
 • empathie van sympathie onderscheiden,
 • empathische van niet-empathische boodschappen onderscheiden,
 • het belang van empathie op de werkplek uitleggen,
 • hulpmiddelen beschrijven om empathie te bevorderen,
 • je eigen empathie beoordelen.

Ik ben cultureel betrokken

 • cultuur en culturele identiteit uitleggen
 • het concept van culturele betrokkenheid uitleggen
 • de componenten van culturele betrokkenheid onderscheiden
 • het belang van culturele betrokkenheid in de werkomgeving uitleggen
 • manieren onderscheiden om culturele betrokkenheid te ontwikkelen
 • het belang van interculturele communicatie in de werkomgeving uitleggen
 • lage en hoge contextcultuur onderscheiden van lage en hoge machten afstandscultuur
 • barrières in interculturele communicatie onderscheiden
 • strategieën voor interculturele communicatie toepassen

Ik ben een productieve medewerker

 • actief luisteren en het belang ervan uitleggen
 • verschillende technieken voor actief luisteren toepassen
 • effectieve communicatie en de componenten ervan uitleggen
 • verschillende soorten gedrag onderscheiden
 • strategieën voor conflictoplossing uitleggen
 • strategieën voor conflictoplossing toepassen.

Ik ben digitaal geletterd

 • het concept van digitale geletterdheid en het belang ervan op de werkplek uitleggen
 • onderscheid digitale geletterdheid van digitale vaardigheden
 • online veiligheidstips toepassen
 • Pas de gouden regels van online etiquette toe
 • effectieve technieken voor tijdmanagement onderscheiden
 • digitale hulpmiddelen voor tijdmanagement toepassen
 • hulpmiddelen toepassen om de productiviteit te verhogen
 • vaardigheden toepassen om digitale afleiding te verminderen

Ik ben een effectieve communicator

 • de communicatieketen uitleggen
 • ruis in communicatie uitleggen
 • verbale en non-verbale communicatie vergelijken
 • assertieve communicatie uitleggen
 • je assertieve communicatievaardigheden beoordelen
 • een Ik-boodschap te formuleren.

Ik ben veerkrachtig

 • belangrijke componenten van veerkracht onderscheiden
 • de term emotieregulatie uitleggen
 • strategieën toepassen om je emoties effectief te reguleren
 • de term zelfcompassie uitleggen
 • de technieken voor de ontwikkeling van zelfcompassie onderscheiden
 • de term cognitieve lenigheid uitleggen
 • onderscheid de strategieën voor de ontwikkeling van cognitieve wendbaarheid.

Ik ben innovatief

 • het concept creativiteit uitleggen
 • de kenmerken van creatieve mensen opnoemen
 • een afwijkende mening beschrijven
 • divergent denken toepassen
 • het concept innovatie uitleggen
 • de relatie tussen creativiteit en innovatie en hun rol in de bedrijfsomgeving uitleggen
 • technieken beschrijven om creativiteit te stimuleren
 • technieken toepassen om creativiteit te stimuleren

Ik kan mij aanpassen

 • de term aanpassingsvermogen uitleggen
 • onderscheid groeimindset van vaste mindset
 • actiestappen onderscheiden voor aanpassingsvermogen in privé en werk
 • mindfulness uitleggen
 • mindfulness technieken toe te passen in het privé- en werkleven
 • onderscheid maken tussen mindfulness en visualisatie
 • visualisatietechnieken toepassen om het aanpassingsvermogen te vergroten
 • onderscheid flexibiliteit van aanpassingsvermogen
 • strategieën toepassen om flexibiliteit en aanpassingsvermogen te vergroten.

Om deze badge te verdienen, moest de ontvanger:

De kennis verwerven van de inhoud van tien online soft skills modules en alle taken met succes afronden en luisteren naar de online inleidende lezing.

Uitgegeven op 25. 2. 2024.

Uitgevende instelling: Ambitio College / Stichting Exe-leren

De online Soft Skills Training werd aangeboden in het kader van het Erasmus+ project “Skill me for Job!”, gefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie.

Deze informatie geeft alleen de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die erin is opgenomen.

AMBITIO logo