Zrinka Pukljak

Zrinka Pukljak, prof. viši je predavač na Katedri za zdravstvenu psihologiju Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Nositelj je kolegija na nekoliko dodiplomskih i diplomskim studija: Zdravstvena psihologija, Komunikacijske vještine, Upravljanje stresom, Zdravstveno ponašanje i zdravstvena komunikacija, Odabrane teme iz psihologije i Pozitivna psihologija. Koautorica je udžbenika „Komunikacijske vještine u zdravstvu“  i  „Priručnika za vježbe iz komunikacijskih vještina“ u zdravstvu. Završila je edukaciju iz Aktivnog učenja i kritičkog mišljenja u visokoškolskoj nastavi te tečaj Mindfulnessa za stručnjake pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije. Do sada je vodila različite radionice i edukacije na temu komunikacijskih vještina, te održala brojna javna predavanja na brojnim psihološkim stručnim skupovima i edukacijama zdravstvenih djelatnika i drugih pomagačkih struka. Bila je suradnik na znanstvenom projektu Zdravstvenoga veleučilišta „Stres roditelja djece liječene u Jedinicama intenzivnog liječenja novorođenčadi“. Također, je, u suradnji s Akademijom za razvojnu rehabilitaciju Zagreb, sudjelovala u izradi platforme za online edukaciju zdravstvenih djelatnika, u okviru UNICEF – og programa Testiranje Jamstva za svako dijete u državama članicama EU-a“.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica

✔ Komunikacijske vještine