Vladić Anđa

Anda Vladic

Vladić Anđa, prof. fizike i kemije, osnovnu i srednju školu završila je u Tomislavgradu. Nakon toga upisuje Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer fizika – kemija, a diplomirala 1996. godine.

Kratko vrijeme radila je u osnovnoj školi, a većinu radnog vijeka provodi u XII. gimnaziji, Zagreb kao profesor navedenih predmeta. Redovito se stručno i pedagoški usavršava, a svoj posao obožava.

Dugogodišnja je vanjska suradnica ustanova za obrazovanje odraslih. Svoje znanje i iskustvo želi podijeliti s drugima i pridonijeti napretku polaznika Učilišta Ambitio.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program stjecanja strednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica

✔ Kemija