Gulin Jere

Jere12

Jere Gulin je magistar kineziologije, sa dodatnim zvanjem kineziterapeuta. Osnovnu i srednju školu je završio u Šibeniku. Za vrijeme studija započinje sa radom u Sportsko dijagnostičkom centru Kineziološkog fakulteta, gdje radi i danas na organizaciji, provedbi i analizi testiranja rekreativnih i vrhunskih sportaša. Od 2017. godine radi kao vanjski suradnik na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Provodi nastavu predavanja i seminara na svim razinama stručnog i sveučilišnog studija na kolegijima Sistematska kineziologija, Metodologija kineziologijskih istraživanja, Sportska dijagnostika, Antropološka analiza u kondicijskoj pripremi sportaša, Dijagnostika kondicijske pripremljenosti, Osnove kineziologije. Nekada se bavio veslanjem te je bio državni prvak i reprezentativac. Trenutno je apsolvent na doktorskom studiju kineziologije. Autor je mnogih stručnih i znanstvenih radova u području kineziologije. Od 2017. godine sudjeluje u obrazovanju odraslih na raznim učilištima, a od 2020. i na Učilištu Ambitio. Otac je jednog djeteta, te se u slobodno vrijeme bavi planinarenjem.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program osposobljavanja za poslove instruktora rekreativnog jedrenja, instruktora rekreativnog jedrenja na dasci, rekreativnog kajakaštva i kanuinga i rekreativnog skijanja

✔ Osnove sistematske kineziologije