Gopurenko Tamara

Tamara Gopurenko

Tamara Gopurenko nakon završene srednje škole (Kemijsko-tehnološki obrazovni centar, danas Prirodoslovna gimnazija Vladimir Prelog) završava Prirodoslovno-matematički fakultet na Kemijskom odsjeku, Zavodu za fizikalnu kemiju. Na istom Zavodu radi kao demonstrator, a nakon diplome kao vanjski asistent. U isto vrijeme bavi se istraživačkim radom koji rezultira znanstvenim radom koji je izlagala na međunarodnoj konferenciji Math/Chem/Comp u Dubrovniku. Prvi inženjerski posao, Istraživač-analitičar, radi u Plivi d.d., u najsuvremenije opremljenom laboratoriju za LC-MS analize, a potom u Samoborskom kristalu kao odgovorna osoba. Na Učiteljskom fakultetu stječe pedagoško-psihološke kompetencije te od tada radi kao nastavnica kemije (i srodnih predmeta) i matematike.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica

✔ Kemija