Gluščić Nela

Nela Gluščić

Nela Gluščić nakon završene srednje Medicinske škole u Karlovcu završava Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer jednopredmnetna sociologija čime je stekla akademski naziv magistra sociologije.
Nakon studija se bavi radom u udruzi W.N.C Duga Resa, kao predsjednica udruge koja se bavi postavljanjem pristupnih točaka wireless tehnologije na području grada Duge Rese te planiranjem i provedbom EU projekata iz navedenog područja.
Ubrzo se zapošljava u S.D. informatici, tvrtci koja se bavi izradom računalnih programa u zdravstvu, u odjelu korisniče podrške. Radi na poslovima kao terenski edukator novih korisnika računalnih programa u zdravstvu (dentalna medicina i sestrinstvo). Sudjeluje na značajnom programu uvođenja računalnih programa u veliki broj hrvastkih bolnica, educirajući s kolegama preko 6000 medicinskih sestara.
Svojim dosadašnjim radnim iskustvom razvila sam organizacijske vještine neophodne za vođenje poslovnih procesa, planiranja i edukativnih aktivnosti , što nastojim primijeniti i u svom privatnom životu. Ponosna sam majka troje djece.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice

✔ Vođenje kartoteke i CEZIH

Program stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica

✔ Dentalni računalni program